TESLA

NOVINAR: Zaista ste nepravedni prema njemu, gospodine Tesla! Zar vi nemate poeziju kao razonodu i utjehu! U Ameriku ste prispjeli sa prtljagom pod miškom u kojem je, po vašem sopstvenom priznanju, najdraocjenija bila sveska sa stihovima.
TESLA: Stihovi su riječi, a gospodin Ajnštajn se usudio da takne u muziku. To je ravno zločinu. Da je njegova teorija tačna, on bi postao veliki muzičar kao što je Hendl ili barem Gluk.
NOVIAR: Izvinite to niste ni vi, a tvrdite da je vaša teorija ispravna.
TESLA: Ja sam dio Svjetlosti, a ona je muzika. Svjetlost ispunjava mojih šest čula; ja je vidim, čujem, osjećam, mirišem, dotičem i mislim. Misliti je kod mene šesto čulo. Čestice svjetlosti su ispisane note. Jedna munja može biti čitava sonata. Hiljadu munja je koncert. Za taj koncert ja sam stvorio loptaste munje koje se čuju na ledenim vrhovima Himalaja.
NOVINAR: Ne razumijem ipak zašto ste toliko protiv Ajnštajna.
TESLA: On se ogriješio o Pitagoru i matematiku, a naučnik se o to dvoje ne može i ne smije ogriješiti. Brojevi i jednačine su znaci kojima se obilježava muzika sfera. Da je Ajnštajn čuo njene zvuke, ne bi stvorio Teoriju Relativnosti. Ti zvuci su poruka umu da život ima smisla, da u savasioni postoji savršen sklad i da je ljepota uzrok i posljedica stvaranja. Ta muzika je vječno kruženje zvjezdanih nebesa. Najmanja zvijezda je savršena kompozicija i, ujedno dio nebeske simfonije. Otkucaj čovjekovog srca su djelovi te simfonije na Zemlji. Njutn je saznao da je tajna u geometrijski pravilnom rasporedu i kretanju nebeskih tijela. On je spoznao da je harmonija vrhovni zakon u svemiru. Zakrivljeni Prostor je haos; haos nije Muzika. Albert Ajnštajn je glasnik  vremena Buke i Bijesa.
NOVINAR: Gospodine Tesla, da li vi čujete tu muziku?
TESLA: Uvijek je čujem. Moje duhovno uho je veliko kao nebo koje vidimo iznad nas. Svoje fizičko uho uvećao sam Radarom. Po Teoriji Relativnosti dvije paralelne linije sastaće se u Bekraju. Time će i Ajnštajnova kriva postati prava.  Jednom stvoren, zvuk traje vječito. Za čovjeka on može da iščezne, ali nastavlja da traje u tišini koja je njegova najveća moć. Ne, nemam ništa protiv gospodina Ajnštajna. On je ljubazan čovjek i učinio je izvjesne dobre stvari; od toga će nešto postati dio Muzike. Ja ću mu pisati i pokušati da objasnim da Etar postoji, i da su njegove čestice ono što drži vasionu u hramoniji i život u vječnosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=1686

Objavio dana srp 13 2011. u kategoriji Razgovor. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN