Pregled svih tekstova u kategoriji: Esej

Pro et contra: Studija razvoja Durmitora

Naš stalni dopisnik Darko Stijepović prije pet godina napravio je sljedeću studiju o razvoju Durmtora  sa posebnim osvrtom na namjere pojedinih novopečenih preduzetnika da se u saglasju sa Vladom Crne Gore  bače u poduhvat revalorizacije kapaciteta i prirodnih ljepota ovog nacionalnog parka. Napomenimo da je ovo zamisao koja ima kao jedini cilj da se mameći turiste […]

Harfa u romantizmu

Kroz svoju višemilenijumsku istoriju harfa je bila sinonim za duboki, mistični, kontakt čovjeka sa svjetlošću božankog svijeta. Kod Sumeraca harfa se ,,koristila tokom izricanja proročanstava velikog sveštenika” (Ruže, Muzika i trans).  Sličnu upotrebu nalazimo i kod starih Jevreja. U istoriji muzike priča o Davidu koji je svirao harfu (liru) da bi smirio Saulovo ludilo smatra […]

Kada pisac otkrije sebe

Objevljujemo tekst čuvenog Duška Radovića   Ja sam u školi vrlo pogrešno književno vaspitan. Slično onako kao što se deca danas u školi vaspitavaju. Ne valja učiti decu da fraziraju i lažu u pismenim zadacima. I ja sam nadobijao mnogo petica za laži i fraze i mislim da je to velika grehota i verujem da […]

ZAŠTO SMO TAKVI KAKVI JESMO?

U svijetu Zimbardovih perspektiva.. Možda najveći potencijal za primjenu teorijskih i istraživačkih nalaza iz kognitivne socijalne psihologije na današnje prilike života, leži u novom  pristupu, poznatom kao paradigma vremenskih perspektiva. Njen osnivač, zagovornik i popularizator je američki psiholog italijanskog porijekla dr Filip Zimbardo, sa Stenfordskog univerziteta u SAD-u, koji je studirao psihologiju, sociologiju i antropologiju. […]

Manifest transegzistencijalne psihologije

BAZIČNA NAČELA SAMOŠIREĆE-AUTOEKSTENZIVNE  EGZISTENCIJE /Znakovi pored puta povratka/   1. Transegzistencijalna psihologija nije u potpunosti nova disciplina, odnosno praksa povratka apsolutu i istinskoj vlastitosti: ”Već je bar jednom rečeno – kako se vratiti na početak?”   2. Transcendent je subjekt, koji se nalazi na putu širenja vlastitog  ja ili je već postigao trenutke jedinstva sa […]

Prijava | Administrator MATOKAN