Pregled svih tekstova u kategoriji: Religija

Devora – izrailjska Jovanka Orleanka

Teška je bila sudbina Izrailjaca koji su se naselili južno od doline Jezrael. Car asorski Javin i njegov vojvoda Sisara, držali su na brdima lanac tvrđava koje su dominirale dolinama i putevima. Svoje ključne položaje iskorišćavali su za to da izrailjskim naseljenicima presijeku veze, da ih iscrpe gladovanjem i najzad podjarme. Plemena: Jefremovo, Venijaminovo, Zavulonovo, […]

Keltski mitovi i legende

Više vjekova prije početka hrišćanske ere Kelti su se naselili u zapadnoj Evropi, naročito u Galiji (današnjoj Francuskoj), Britaniji i Irskoj. Britoni su bili najstariji keltski narod Britanije, po kojoj je ona dobila ime. Rimljani su, za vrijeme Cezara, pokorili Galiju i Britaniju, a kad je sljedeći talas seoba donio Tevtonce u Evropu, Kelti su […]

Slovesnka božanstva

Sloveni su narodi istočne Evrope koji žive u današnjoj Rusiji, Poljskoj, Bugarskoj, bivšoj Jugoslaviji i Češkoj i Slovačkoj. Vjeruje se da je njihova postojbina u Evropi bila na jugu centralne Rusije, da su došli sa istoka na početku hrišćanske ere. Tu se nijesu dugo zadržali, već su krenuli na balkan i doprli na Balkan do […]

Božanstva Veda

Arijevci koji su upali u Indiju prije mnogo vjekova bili su rođaci Iranaca/Persijanaca. U najstarijoj indijskoj književnosti mogu se naći božanstva još iz vremena kad su preci Indijaca i Persijanaca bili jedan narod: Jama, bog mrtvih istovjetan je sa persijskim Jimom, a Mitra je parnjak persijskog Mithre ali putevi su se razdvojili i narod Indije […]

Persijski mitovi i legende

Persijska ili iranska civilizacija dala je veoma osoben uticaj kulturi Starog svijeta. Poklanjala je veliku pažnju efikasnosti i organizaciji države i bila kadra da osvajanjima osnuje najveće carstvo svojeg doba. Uzdigla se, takođe, do filozofskih i etičkih visina u religiji, kasnije poznatoj kao zoroasastrizam ili zaratustrizam, po njenom osnivaču Zoroastri ili Zaratustri, za kojega se […]

Hebrejski mitovi

Drevna zemlja Izraela, postojbina jevrejskog naroda, leži između Egipta i Vavilona. Vjerovanje Hebreja živi kao religija. Legende i istorija ispričane su za sva vremena u Starom zavjetu. Tu su predanja o stvaranju svijeta, raj i pad čovjekov, praoci Avram, Isak i Jakov, priča o Josifu i putu u Egipat, izlazak iz Egipta i povratak u […]

Gilgameš

U južnoj Vaviloniji, u Erehu, zaista je živio kralj po imenu Gilgameš. Bio je sebičan čovjek jer se s vremenom njegovo ime vezalo za bezbroj raznih priča. Te priče su dobile oblik kratkog epa oko dvije hiljadite godine prije nove ere i sačuvane su u dvanaest nezavršenih tablica nađenih u Asurbanipalovoj biblioteci, u ruševinama Ninive. […]

Vavilonski mitovi i legende

Mesopotamija plodna ravnica śeverno od Persijskog zaliva, kroz koju protiču rijeke Tigar i Eufrat bila je kolijevka nekoliko drevnih civilizacija: vavilonske, asirske i haldejske. Nije imala prirodne granice kao Egipat i nije bila tako zaštićena. Zato je bila poprište oštrih borbi gorštaka i nomada i kraljeva koji su se međusobno borili. U tim neprestanim sukobima […]

Egipatska božanstva

Nef i Ptah Nu ujedno je i drugo ime Nefa, boga koji je bio obožavan na ostrvu Elefantinu u Gornjem Egiptu, u Tebi, u Antajopolisu i na mnogim drugim mjestima. Opisivan je kao božji duh koji se kretao na površini vodȃ. Imao je ovnujsku glavu sa krivim rogovima. Njegova žena, saputnica ili sakti bila je […]

Egipatski mitovi i legende

Egipatski mitovi i legende   Često se ističe da su rječne doline bile kolijevke civilizacije, a dolina Nila objašnjava šta to znači. Egipat, obogaćen Nilom, zaštićen dobrim prirodnim granicama na śeveru i jugu, a vrelom pustinjom na istoku i zapadu, stvorio je jednu od najraniih civilizacija. Vjekovima je egipat morao izgledati kao dio Afrike koji […]

Prijava | Administrator MATOKAN