Egipatska božanstva

Nef i Ptah

Nu ujedno je i drugo ime Nefa, boga koji je bio obožavan na ostrvu Elefantinu u Gornjem Egiptu, u Tebi, u Antajopolisu i na mnogim drugim mjestima. Opisivan je kao božji duh koji se kretao na površini vodȃ. Imao je ovnujsku glavu sa krivim rogovima. Njegova žena, saputnica ili sakti bila je Auka. Nazivali su ga bogom koji je stvorio svijet i sve što je na svijetu, uključujući ljude i bogove. Predstavljen je kao grnčar za točkom. Druga imena pod kojima su ga znali, izuzev Nu, su: Num, Nef, Knufis, Kenubis, Knef i Amen-Knef.

Još jedno Nefovo ime bilo je Ptah, a śedište njegovog kulta je Memfis. Ptah je opisan kao zanatlija koji je stvorio svijet. Kao sjajni majstor napravio je mjesec, sunce i zemlju. Prizivan je kao otac svih početaka, prvi bog gornjeg svijeta i kao bog koji rukama drži svijet na svoje mjesto. Raznoliko je bio prikazivan: kao čovjek koji śedi ili stoji, kao mumija sa kapom, kao krivonogi kepec ili kao Pigmej.

 

 

Ra

Ra (ili Re) bio je bog sunca. Dok se po jednom mitu o stvaranju sam stvorio i bio identičan sa Keprijem i Neb-er-čerom, smatran je  i sinom Neit, boginje Saisa.

Egipatski kraljevi su gledali boga Ra kao svog pokrovitelja i zaštitnika, poistovjećivali se s njim i upotrebljavali njegovo ime kao prefiks za svoja imena i kraljevske titule. Ra je predstavljan kao jastreb, životinja njemu posvećena, ili kao čovjek jastrebove glave na kojoj je bio crveni sunčev kolut ili zmija, simbol vrhovne vlasti. Amblem mu je bio skarabej ili sveti kukac. Kao moćni bog sunca pobijedio je sile mraka, putovao je noći i danju u čamcu kroz nebeske vode u Taut, egipatsku zemlju mrtvih.

U jednom od mitova o bogu Ra glavna tema je kako je on uništio čovječanstvo, uz pomoć Athor (ili Hathor) koja mu je bila istobremeno i mati i kći. Athor poistovjećivana sa Izidom, bila je boginja neba, izlaska sunca, i boginja ljubavi i ljepote. Započela je svoj zadatak sa takvim pakosnim zadovoljstvom da je ubrzo orgezla u krvi do grla, te je Ra lično morao da zaustavi njeno nasilje potopivši zemlju opojnim pićem, od čega se opila. Athor je bila i boginja smrti i nazivana je Gospođa od Sikamora. Ponekad je prikazivana kao žena a ponekad sa glavom krave, sunčevim kolutom, rogovima  i perjem.

Ostala đeca boga Ra su: Mat, boginja istine, zakona i reda; Mu – oličenje fizičke svjetlosti kao što je Mat oličenje morala i etičke svjetlosti; Šu – sunčeva svjetlost; Keb ili Seb bio je sin Šu i Tefnut, opisan u mitu o stvaranju, a u nekim verzijama je sin boga Ra.

Ra se pojavljuje i u drugim oblicima kao Mentu i Atmu. Mentu je Ra kao izlazeće sunce a Atmu je Ra kao zalazeće sunce. Atmu se poneđe naziva i Tem, Temu i Atem.

Sa bogom Ra se poistovjećuje i Amun, Glavni bog Gornjeg Egipta. Njegovo ime znači ”skriveni”. Amun je takođe bio poznat kao Amon, Amen, Amen-Ra i Amun-Num. Sa svojom ženom i saputnicom Maut imao je sina po imenu Khuns. Roditelji i sin činili su trojstvo Gornjeg Egipta. Amun je predstavljao silu – skrivenu i tajanstvenu koja stvara i podupire vasionu. Kao Amen-Ra bog sunca, on daje svjetlost i život čovjeku i zemlji. Kao Amun-Nun on je dah ili duh života. Njegovo poistovjećivanje s bogom sunca bilo je djelo sveštenika koji su na taj način htjeli da mu sačuvaju položaj i uvećaju značaj.

Maut, žena boga Ra ili Amuna i mati Khunsa, nazivana je majkom boova i gospodaricom neba. Prikazivana je sa glavom lavice ili orlušine jer je ta ptica grabljivica smatrana simbolom materinstva.

 

Keb i Nut

Keb (ili Seb), sin Šu i Tefnut ili boga Ra, bio je egipatski bog zemlje i njene vegetacije. Hijeroglifskim pismom je opisan kao otac bogova, izraz upotrebljavan za Nefa, Ptaha i mnoga druga božanstva. Sve stvari na svijetu na svijetu bile su pod Kebovom vlašću a sama zemlja je nazivana Kebovim konjem. Nazivan je i Velikom Kokoškom zato što je proizveo kosmičko jaje. Predstavljen je kao čovjek sa glavom guske, svojim simbolom, i krunom i kolutom na glavi.

Oženio se svojom sestrom Nut (takođe Neutpe ili Nepte) a đeca su im bila Oziris i Izida, Set i Neftida.

 

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=8207

Objavio dana svi 14 2020. u kategoriji Mitovi i legende. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN