Persijski mitovi i legende

Persijska ili iranska civilizacija dala je veoma osoben uticaj kulturi Starog svijeta. Poklanjala je veliku pažnju efikasnosti i organizaciji države i bila kadra da osvajanjima osnuje najveće carstvo svojeg doba. Uzdigla se, takođe, do filozofskih i etičkih visina u religiji, kasnije poznatoj kao zoroasastrizam ili zaratustrizam, po njenom osnivaču Zoroastri ili Zaratustri, za kojega se reče da je živio u sedmom vijeku stare ere. Zoroastrino učenje je sadržano u svetim spisima poznatim pod zajedničkim imenom Aveste. Ključ za persijsku mitologiju je dualizam, neprestana borba snaga dobra i zla, svjetlosti i mraka.

U poređenju sa egipatskim i vavilonskim bogovima, persijski bogovi su više personifikacije aprastraknih osobina nego ličnosti. Zarasutrizam je cvjetao u Persiji do šestog vijeka nove ere, kada je tu staru religiju potisnula nova vjera – muhamedanstvo. Muhamedanstvo, islam, monoteistička religija po svojoj samoj prirodi sprečavale je dalji razvoj persijske mitologije. Međutim, pjesnik Firdusi, pod pokroviteljstvom muhamedanskog vladara Persije, stvorio je veliki broj legendarnih figura izvučenih iz velike prošlosti Persije. Njegove ličnosti nijesu bogovi nego heroji epskih dimenzija.

Persijski panteon

Središnja figura u Persijskom panteonu bio je Ahura Mazda (Ormuzd), gospodar mudrosti koji je stvorio sve dobre stvari. Manji bogovi, članovi Ormuzdovog dvora bili su Ameša Spenti (sveti besmrtnici), a još niži su Jozati (dostojni poštovanja), Atar (genij  vatre) i Anahita (genij vode) . Protiv Ormuzda je duh zla – Ahriman, često nazivan Druj (Prevara). On ima svoju vojsku od šest demona (daeva) koji su bili dovoljno moćni da se suprotstave Ameša Spentima.

Ahura Mazda i stvaranje

Ahura Mazda je stvorio Ameša Spente a Ahriman je stvrio njihove zle parnjake. Dakle, Ahura Mazda je stvorio zvijezde i vojsku spremnu da se bori protiv Ahrimanovih zlih duhova. Tištrija, paśa zvijezda, bila je na čelu istočnih zvijezda a Haptok Reng na čelu śevernih. Sataves bio je na čelu zapadnih a Vanand na čelu južnih.

Ahriman je stvorio planete da bi izazvao nerede u sazvježđu i time je nagrdio kosmos. Tipična borba koja se vodila nad glavama ljudi bila je bitka između Tištrije, paśe zvijezde, i Apaoša, demona koji je zarobio kišu, izazvao sušu i paśu žegu. U obliku bijelog konja, zlatnih ušiju i okićen zlatom, Tištrija se borio protiv Apaoša, koji je uzeo oblik strašnog crnog konja bez dlaka na glavi, leđima i repu. Poslije tri dana, Tištrija je napuštio borbu i požalio se Ahura Mazdi da je izgubio snagu zato što mu njegovi vjernici nijesu prinijeli žrtve i prizvale njegovo ime, a kad su vjernici popravili svoju grešku Tištrija se ponovo sukobio sa Apaošom, savladao ga i išćerao iz mora Vourukaša. tada je Tištrija uzeo vodu iz mora i napravio od nje kišu koja je natopila zemlju.

Ahrimana i njegove demone, poslije borbe koja je trajala tri mjeseca, pobijedili su Ameša Spenti i Jazati. Ahura Mazda je stvorio boginju Anahitu (Besprekorna), izvor svih voda, onih koje pročišćavaju mora i onih koji padaju kao rosa i kiša na obrađenu zemlju i na cio svijet. Ali, u početku nije bilo tako jer je stvaranje vode prethodilo stvaranju kopna. Ameša Spenta, po imenu Ameretat, učinio je da izraste deset hiljada različitih biljaka među kojima Drvo sveg śemenja koje je podsticalo ostale biljke da rastu i Drvo bivoljeg roga (Bela haoma), koje je bilo još bolje jer se gvorilo da su svi koji su jeli sa tog drveta postali besmrtni. Ahriman je stvorio guštera da ošteti grlo bivoljeg roga, no dobri duh je stvorio deset riba da plivaju oko drveta u moru Vourukaša, te je drvo uvijek bilo zaštićeno.

Zatim je stvorena vatra ili bolje reći Vatre jer ih je bilo pet vrsta. Verezisavan – sveta vatra u hramovima, Vohufrijana – vatra koja gori u tijelima ljudi i životinja, Urvazipta – skrivena vatra u drveću, Vazišta – munja, Speništa – vatra koja govori u prisustvu Ahura Mazde.

Stvaranje životinja bilo je mnogo složenije. Ahura Mazda stvorio je snažnog vola, no to je bilo samo jedno bijesno beslovesno čudovište koje nije ništa dobro činilo  na svijetu. Iz tvrde stijene kraj nekog smokvinog drveta stvoren je jednog dana bog Mithra, sa buktinjom u jednoj u nožem u drugoj ruci. Najprije se obukao u smokvino lišće a zatim, kao bog, sklopio ugovor sa suncem.  Ugledavši drevnog vola, ščepao ga je za rogove, uzjahao i potčinio sebi. Gavran, inkarnacija Verethragne (Pobjeda). došao je sa porukom svog gospodara i prijatelja boga Mithre – Sunca. Mithra treba da uzme nož i ubije čudovište. Kad mladi bog to učinje iz udova i krvi žrtvovanog vola odjednom su se pojavile sve vrste životinja.

Treba napomenuti da je Verethragna gavran postojao prije svog stvaranje, i da se isto vjerovalo za ostale mitske ptice koje su Persijanci poštovali.

Posljednja su stvorena ljudska bića. Duh prvog čovjeka, Gaja Mareta, živio je zajedno sa duhom drevnog vola tri stotine godina, ali je najzad, od znoja Ahura Mazde, stvoreno njegovo tijelo i postao je visok i lijep mladić od petnaest godina. Gaja Mareta je dobio hiljadu zlih demona koje je protiv njega poslao Ahriman, ali poslije trideset godina podlegao je gladi i bolesti i otrovu koji je na njegovo tijelo prosuo zao duh. Od djelova njegovog tijela postali su razni metali. Od njegovog śemena postalo je zlato. Tijelo mu je četrdeset godina čuvao Armeiti, genij zemlje, a onda je iz njega izašao prvi ljudski par. Mashija i Mashioj u početku niko nije mogao da predvidi njihovu budućnost jer su bili spojeni, a prvi put su se pojavili kao biljka rivas, sa jednom stabljikom i petnaest lisaka, što je značilo da su i oni kao Gaja Mareta stvoreni od 15 godina. Ljudi su stvoreni za dobro kraljebstvo Ahura;azda, no često su otpadali i pridruživali se Ahrimanu u, naizgled, beskrajnoj brorbi dobra protiv zla. Međutim, borba će se završiti. Posljednji čovjek, posljednji Saošijant ili Spasilac, pojaviće se u kraljevskoj slavi i potpuno će i zauvijek savladati Ahrimana i sve što je zlo.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=8243

Objavio dana svi 20 2020. u kategoriji Mitovi i legende. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN