TESLA

NOVINAR: Naš list namjerava da otvori Dopisnu Školu Besmrtnosti. Za nastavnike su izabrani Platon, Homer, Kalidasa, Valmiki, Li Taj Po, Šekspir, Milton, Mikelanđelo, Rafael, Servantes, Gete, Dostojevski, Bah, Betoven, Mocart i drugi. Svakome od njih biće posvećen praznični broj Biltena, u kojem će se tumačiti njegovo djelo i ispričati njegov život. Srećna okolnost je to što ste vi među živima, pa ćemo započeti sa vama. Ovaj intervju možemo nazvati i prvim časom te Škole.
TESLA: Varate se, gospodine Smit! Svi koje ste izvoljeli pomenuti još uvijek su među živima. Štaviše, življi su od mnogih koji sada hodaju Zemljom.
NOVINAR: Bez sumnje, ona se zbog njih i dalje vrti. Mislio sam na njihovo fizičko prisustvo.
TESLA: Ima vremena, susrešćete neke od njih i skinuti šešir da ih pozdravite. Sada iskoristimo srećnu okolnost mog fizičkog prisustva ovđe.
NOVINAR: Recite, molim vas, koji su uslovi prilagođavanja jednog Anđela na Zemlji?
TESLA: Ja ih imam deset. Biježite pažljivo.
NOVINAR: Zapisaću svaku vašu riječ, poštovani gospodine Tesla.
TESLA: Prvi uslov je visoka svijest o svom poslanju i djelu koje treba izvršiti. Ona mora, makar i mutno, postojati u najranijoj mladosti. Ne budimo lažno skromni; hrast zna da je hrast, a grm pored njega da je grm. Kao dječak od dvanaest godina bio sam siguran da ću doći na Nijagarine Vodopade. Za većinu svojih otkrića znao sam još u djetinjstvu da ću ih ostvariti, premda ne sasvim jasno… Drugi uslov prilagođavanja je istrajnost. Sve što sam preduzimao, završavao sam. Bio sam devetnaestogodišnjak kada sam, po savjetu jednog prijatelja odlučio da pročitam cjelokupnog Voltera. Taj književni monstrum napisao je oko sto tomova velikog formata i sitnog sloga. Pročitao sam ga, ali nisam uspio da saznam da li je to učinio i onaj koji mi ga je preporučio. Sa istom istrajnošću odnosio sam se prema svemu što sam radio. Ona je postala dio mene, te sam se nekom izumu vraćao i nakon trideset godina kako bih ga usavršio.
NOVINAR: Koji je treći uslov prilagođavanja, gospodine Tesla?
TESLA: Usmjeravanje svih vitalnih i duhovnih energija na djelo. Otuda i očišćenje od mnogih stvari i potreba koje ima čovjek. Ja time ništa nisam izgubio, već sam dobio. Toliko sam dobio da sam se radovao svakom svom danu i noći. Zapišite: Nikola Tesla je bio srećan čovjek… Četvrti uslov jeste prilagođavanje tjelesnog sklopa djelu.
NOVINAR: Kako to mislite, gospodine Tesla?
TESLA: Najprije, to je održavanje tog sklopa. Čovjekovo tijelo je savršena mašina. Ja poznajem svoj sklop i šta je dobro za njega. Hrana većine ljudi za mene je štetna i opasna. Zbog toga katkad umišljam da su svi kuvari svijeta u zavjeri protiv mene… Dotaknite moju ruku.
NOVINAR: Ona je hladna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=1686

Objavio dana srp 13 2011. u kategoriji Razgovor. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN