Pregled svih tekstova u kategoriji: Śećanja

Druga i treća dinastija

Pojavljuju se Balšići U vrijeme vladavine Nemanjića jedna od najmoćnijih vlastelinskih porodica bili su Balšići. Posle smrti cara Dušana Nemanjića (1355.), Balšići postaju oblasni gospodari. Dušanov nasljednik, car Uroš, priznaje im potpunu vlast u Zeti. Balšići, crnogorska srednjevjekovna dinastija (druga po redu) vladala je Zetom od 1360-1421. U vrijeme najveće moći Balšića, krajem 14. vijeka, […]

Zeta

Nemanjići razorili i osvojili Duklju Bodinovi nasljednici raskomadali su državu Duklju. Knez Radoslav bio je poslednji vladar iz prve crnogorske dinastije Vojislavljevića. Potpuno oslabljenu dukljansku državu osvojio je raški župan Stefan Nemanja 1185. Dvadeset godina kasnije naziv Zeta počeo se upotrebljavati za pokorenu crnogorsku državu koja je pod Nemanjićima bila 180 godina. Nemanjići žele da […]

Kraljevina Duklja

Čuvena Barska bitka 1042. i nezavisnost Dvije godine kasnije Vizantija je opet pokušavala da pokori Duklju. Došla je sa ogromnom vojskom. Do odlučujuće bitke došlo je početkom oktobra 1042. na prostoru između Bara i Crmnice. To je čuvena Barska bitka. Vizantija priznaje Duklji međunarodnu nezavisnost i suverenost. Stefan Vojislav postaje samostalni gospodar. Bila je to […]

Kneževina Duklja

Duklja u sastavu Vizantije Makedonsko carstvo se raspalo. Njenu teritoriju zaposijeda vizantijski car Vasilije II. I Duklja ulazi u sastav Vizantije. Za namjesnika Vasilije II postavlja Vojislava (Vladimirovog brata od strica). Vojislav je nagonio Vizantijce da surovo postupaju sa narodom Duklje kako bi na taj način izazvao otpor (ustanak Dukljana), do kog je došlo 1030. […]

Počeci dukljanske države

Bugarski car Simeon porazio Vizantiju Bugarski car Simeon, kad je porazio Vizantiju, ovladao je velikim dijelom Balkana. Čak je 913. došao do zidina Carigrada. Na zapadnoj granici bugarskog carstva nalazila se kneževina Duklja koja je zahvaljujući širenju bugarskog carstva stekla političku nezavisnost.   Samuilo porazio Duklju Sačuvana je nezavisnost do kraja desetog vijeka. Tada je […]

Kako je Doclea postala Duklja

Gradsko vijeće i dva rimska činovnika Docleom je upravljalo gradsko vijeće na čelu sa dva visoka rimska činovnika koji su vršili upravnu, sudsku i finansijsku vlast. Kakav je bio plan grada? Izgled izduženog, nepravilnog mnogougaonika sa dvije glavne ulice. U blizini presjeka dvije glavne ulice nalazio se centar grada. Na mjestu presjeka bio je glavni […]

Mješavina naroda

Crnogorski narod nije obična mješavina naroda i nacija. Svima nama koji živimo na području Crne Gore preci su narodi koji su tu živjeli prije više od 2300 godina: Iliri, Grci, Romani… Sloveni su došli najkasnije, krajem VI i u VII vijeku nove ere. U ogromnom broju su došli na prodručje današnje Crne Gore i postepeno […]

Orkestar osokolio Ljenjingrad

U ljeto 1942. u Ljenjingradu je vladala glad. Grad je bio pod opsadom njemačkih oružanih snaga, koje su ga bombardovale gotovo punih godinu dana. Uprkos tome, jedan orkestar je izveo novu simfoniju kompozitora Dmitrija Šostakoviča, a koncert je preko razglasa emitovan širom cijelog grada.   Kada je dirigent Karls Elijasberg primio uputstva da uvježba Škostakovičovu […]

Dio istine o Matu Glušcu

Piše:  Svetozar N.Popović Mato Glušac ,  prorok  koji je živio u devetnaestom vijeku pominje se i danas po Crnoj Gori  u pričanjima i prepričavanjima iz vremena kojemu je pripadao. Bio je dio  stvarnosti tadašnje Crne Gore i predskazatelj mnogih događaja koji su se obistinili za njegova života ili nakon njegove smrti pa sve do današnjih […]

Sačuvajmo jezik Crne Gore od zaborava

Crnogorski jezik je upisan u crnogorski Ustav oktobra 2007.g. Iako se već nakupilo vremena od usvajanja ovog jezika i dalje postoji problem. Dan danas mladi ljudi uveliko pate od neke vrste bojazni koja je svojstvena konformističkim karakterima. Da bismo u cjeosti razmotrili ovaj problem moramo objasniti i sve izraze koje upotrebljavamo. Riječ komformistički, označava ono što […]

Prijava | Administrator SPETROV