Počeci dukljanske države

Bugarski car Simeon porazio Vizantiju

Bugarski car Simeon, kad je porazio Vizantiju, ovladao je velikim dijelom Balkana. Čak je 913. došao do zidina Carigrada. Na zapadnoj granici bugarskog carstva nalazila se kneževina Duklja koja je zahvaljujući širenju bugarskog carstva stekla političku nezavisnost.

 

Samuilo porazio Duklju

Sačuvana je nezavisnost do kraja desetog vijeka. Tada je Dukljom vladao knez Vladimir a teritorija njegove države prostirala se između rijeke Bojane i Boke Kotorske, odnosno između jadranske obale i gornjeg toka Morače.

Samuilo je 997. napao Drač, pa onda Duklju. Do prvog sukoba makedonske i dukljanske vojske došlo je oko rijeke Bojane. Makedonska vojska je pobijedila, knez Vladimir je zarobljen i odveden u Samuilov dom, u Prespu.

 

Sveti-Vladimir-knez-dukljanski1-e1433366974701

 

Zarobljeni Vladimir postao zet

U ,,Letopisu popa Dukljanina” piše da je Samuilo dukljanskom knezu dao svoju šćer za ženu. Pored Duklje, Vladimir je dobio na upravu oblast Drač. Tako je bilo do Samuilove smrti 1014. godine.

Vladimir je bio lojalan svom tastu. Car Vladislav, Samuilov nasljednik, pogazio je obećanje i u Prespi, na prevaru, ubio kneza Vladimira (1016.). Onda je napao Duklju, doživio poraz i poginuo 1018. godine.

 

krst sv.Vladimira

Krst Sv.Vladimira koji čuva porodica Andrić

Vladimir proglašen za sveca

Vladimir je sahranjen u Prespi i tri godine kasnije (1019.) njegova žena Kosara je prenijela njegovo tijelo u crkvu Sv.Marije Krajinske (Krajina). Proglašen je za sveca u Duklji, Albaniji i Makedoniji.

Kad je Duklja pala pod vlast Nemanjića mošti Sv.Vladimira prenešene su u Elbasan. Albanski feudalac Karlo Topija podigao je 1381. u Elbasanu crkvu i tu pohranio mošti Sv.Vladimira. U Krajini je i danas prisutan kult Sv.Vladimira. Na planini Rumiji, na Trojčin dan, odvija se procesija. Stanovništvo toga kraja (hrišćani i muslimani) iznosi na vrh Rumije Krst Sv.Vladimira – najstariju crnogorsku relikviju. Taj običaj je oskrnavljen jer je Srpska crkva u Crnoj Gori helikopterom spuštila metalnu konstrukciju svoje crkve na vrh Rumije, 2005. godine.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=4810

Objavio dana svi 29 2016. u kategoriji Śećanja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN