Crnogorska kapa

kapa sa inicijalima HI

Crnogorska kapa je dio crnogorske nošnje čija je upotreba evidentna od vremena Petra I i Petra II Petrovića Njegoša. Ova kapa je pliktog okruglog oblika, sastavljena od crnog svilenog oboda, zvanog deravija, i od crvenog čojanog tjemena, zvanog tepelak ili tepeluk. Za razliku od oblika koji je od nastanka do današnjih dana ostao nepromijenjen, vez na kapi se mijenjao. Javljao se još u vrijeme vladavine Petra I Petrovića Njegoša. Za razliku od veza na tepelaku koji se javlja pedesetih godina XIX vijeka, prvi vez je bio oko kape, tj. na deraviji. Međutim, tako izvezene kape bile su prvenstveno karakteristične za kulugdžije, ondnosno članove Kuluka.

U vrijeme Petra I Petrovića Njegoša perjanici su na kapama nosili početna slova nahije kojoj pripadaju. Za vrijeme knjaza Danila I, Crnogorci su na kapama nosili njegove inicijale. Sa

kapa sa vlastitim inicijalima

promjenom vladara i inicijali na kapama su se mijenjali. Tako su inicijali za vrijeme knjaza/kralja Nikole bili НI – Nikola I – ili НIЖ – Nikola I Živio. Mada su kape sa zlatnim polukrugovima i slovima u okviru njih najviše bile u upotrebi, često su na čitavoj površini tepelaka vezeni motivi i crnogorskog grba, odnosno stilizovane predstave dvoglavog orla i lava, zatim zmija i vijenci cvijeća i lišća. Umjesto vladarevih inicijala takođe su vezeni i inicijali vlasnika kape. Česti vezeni motiv na tepelaku kape, naročito krajem XIX i do dvadesetih godina XX vijeka bila je zvijezda šestokraka. Ovakav isti motiv se javlja i u mnogim ornamentalnim površinama predmeta i objekata crnogorske materijalne kulture, na primjer preslicama, kolijevkama, skrinjama. Crnogorska ženska kapa nije se odlikovala inicijalima ili ma kakvim državnim simbolima, već isključivo ukrasom.

kapa sa četiri ognjila

Od 1918. godina na crnogorskoj narodnoj kapi se veze krst sa četiri ognjila, što predstavlja dio savremenog srpskog grba. Najčešće je tumačenje tih ognjila da predstavljaju četicri ćirilična slova С (S), četiri zlatna slova koja znače Samo Sloga Srbina Spašava. Međutim, ta konstatacija je proizašla od ognjila koji se tako tretiraju i u Ustavu knjiaževine Srbije iz 1835. Ognjila su vizantijskog porijekla, nalaze se na zastavi vizantijskih careva, koji su bili njihovi svjetovni i crkveni poglavari; na zastavi se nalazi krst, s četiri podioka u koje su bila raspoređena četiri grčka slova β (beta) što je značilo bazileus (basileus-vladar) – gospodar na sve četiri strane svijeta. Pošto je ranije izgubljena veza sa izvornim značenjem, prilikom izrade toga grba dolazilo je do stilizacije grškog β (beta), te he utatvalo kasniju asocijaciju na ognjilo.

kapa sa dvoglavim orlom

Tumačenje ognjila kao ćiriličnog slova С (S) prvi je zapisao Đuzepe Barabanti u knjizi Garibaldi na Drini 1876. godine. U zanemarljivo malom broju na kapi se, kao vezeni motiv, u toku i poslije Drugog svjetskog rata javlja i zvijezda petokraka. Osim zlatnog veza, Crnogorci su na kapama nosili i metalne grbove koji su označavali pripadnost određenoj društvenoj hijerarhiji. Od 1854. godine senatori, perjanici i kapetani nosili su kape sa različitim grbovima, koji su u slučaju njihovog degradiranja, skidani sa kapa. Praktično, sve do 1910. godine, kada je uvedena vojnička uniforma, crnogorski oficiri su nosili narodni nošnju i grbove na kapama.

 

Treba napomenuti da su se kape svjetovnih vladara kod Crnogoraca umnogome razlikovali od narodnih. Tepeluk na kapi knjaza Danila I je plave boje i na njemu nema zlatnog veza. Od simbola se ističe šestokraka zvijezda. Simbol četiri ognjila, koji je naknadno uveden u modu, na kapi imao je samo kralj Nikola shodno dužnosti koju obavlja, što govori u prilog tumačenju ovog simbola kao vladarskog koji je naslijeđen od vizantijske tradicije. Pored toga mora se napomenuti da ovo svjedoči o vladarskim pretenzijama kralja Nikole koje su daleko nadmašivale prostor današnje Crne Gore, te je shodno vlastitoj želji za moći kralj Nikola usvojio simbol koji su carevi sebi pripisivali. 

kapa knjaza Danila

Kape kralja Nikole i kraljice Milene

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=6752

Objavio dana feb 24 2019. u kategoriji Śećanja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator SPETROV