Kako je Doclea postala Duklja

Gradsko vijeće i dva rimska činovnika

Docleom je upravljalo gradsko vijeće na čelu sa dva visoka rimska činovnika koji su vršili upravnu, sudsku i finansijsku vlast. Kakav je bio plan grada? Izgled izduženog, nepravilnog mnogougaonika sa dvije glavne ulice. U blizini presjeka dvije glavne ulice nalazio se centar grada. Na mjestu presjeka bio je glavni trg (forum) sa važnim gradskim zgradama, kao što je gradska bazilika.

 

Zemljotres razorio Docleu 518.

U gradu je postojala trijumfalna kapija (slavoluk), hramovi, palače, uređene ulice, zgrade za stanovanje, kapije sa ulazima i izlazima grada.

Doclea je razorena u snažnom zemljotresu 518. Obnovio ju je car Justinijan 536.

 

Pecat

 

Sloveni razorili Docleu

Dolaskom divljih Slovena Doclea je potpuno razrušena 620. godine. Dva, tri vijeka rađala su se đeca pomiješanih naroda. U devetom vijeku većinsko stanovništvo se zvalo Sloveni.

Doclea je potpuno slavizirana. Nazvana je Duklja. Postala je glavni grad istoimene slovenske države.

Prvi dokaz da je Duklja bila kneževina potčinjena Vizantiji (Istočno Rimsko Carstvo) potiče iz devetog vijeka. Pečat dukljanskog kneza Petra imao je natpis: Petar Arhont Dioklije.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=4792

Objavio dana svi 28 2016. u kategoriji Śećanja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

1 Komentar za “Kako je Doclea postala Duklja”

  1. Zorka

    Grad pod imenom Doclea i kasnija zemlja pod imenom Dioclia/Dioclea nikad nijesu nazivani “Duklja”. Taj oblik nije zabilježen u ustorijskim dokumentima. Izmislio ga je Konstantin Jireček krajem 19. ili početkom 20. vijeka.

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN