Pregled svih tekstova u kategoriji: Mitovi i legende

Uran i Gea

Grčko mitološko predanje počinje od najstarijih paganskih božanstava Urana i Gee, koji oličavaju nebo i zemlju. Uran je bio sin i muž Gein. S njom je imao mnogo đece, od kojih su najznačajniji Titani (12), zatim tri Kiklopa i tri Hekatonheira. Inače, izraz Titani se upotrebljava i za ženska i za muška bića. Na čelu […]

Doba kroz  koja je prošao svijet Grčke

Od vremena Hesioda, oca didaktičke poezije, Grci su vjerovali – a  u tome i u drugim stvarila slijedili su ih Rimljani – u četiri (ili pet) doba svijeta. Prvo i najbolje je bilo zlatno doba, kad je, prema Hesiodu, vladao Kron. Bilo je to doba savršenstva, nevinosti i sreće u kojem su vladali istina i […]

MITOVI O GRČKIM BOŽANSTVIMA

Kako je postao život? Kako su postali bogovi? Kako je postao čovjek? Kroz koja je doba prošao svijet? Hiljade godina prije nas stari Grci su razmišljali o tim pitanjima. U nekim predanjima se kaže da je legendarni pjesnik Orfej vjerovao da je najprije nastalo Vrijeme, koje je postojalo od samog početka, bez početka. Iz Vremena […]

RELIGIJA INDIJE

Najstariji indijski religijski spisi su Vede (Knjige znanja) napisane između 2000. i 1000. godine prije nove ere. Jedna od tih knjiga je Rigveda. Bogata je pričama o bogovima. Nekoliko godina poslije takozvanog doba Veda napisane su Bramane i Upanišade. To su filozofska djela u kojima su stari bogovi prilično izmijenjeni i pretvoreni u bogove koji […]

Isusovo vaskrsenje

A po večeri subotnom na osvitak prvog dana nedjelje dođe Marija Magdalena i druga Marija da ogledaju grob. I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s Neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu. A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo kao snijeg. I od straha […]

KULUK

Jakovljevi potomci živjeli su u zemlji Gesemskoj gotovo 4 stoljeća. Nije im tamo bilo loše i brzo su se množili. Ali, na egipatski prijestao stupio je novi faraon koji ništa nije znao o Josifovim zaslugama i zabrinuo se zbog plodnosti jevrejskih pastira. Po njegovom mišljenju, to su bili opasni po državu tuđinci Azijati, i zato […]

Avramova briga za potomstvo

Bezdjetna Sara sažali se na svog ojađenog muža i odluči da pribjegne prastarom zakonu otaca. Zakon je dopuštao da žena nerotkinja dovede mužu robinju, a sinu robinjinom priznavana su sva prava prvorođenog sina. Njen izbor pade na egipatsku robinju Agaru. I zaista, na radost Avramovu, zatrudni Agara. Ali ubrzo u kući nastade razdor. Agara je […]

Prijava | Administrator MATOKAN