Avramova briga za potomstvo


Bezdjetna Sara sažali se na svog ojađenog muža i odluči da pribjegne prastarom zakonu otaca. Zakon je dopuštao da žena nerotkinja dovede mužu robinju, a sinu robinjinom priznavana su sva prava prvorođenog sina.

Njen izbor pade na egipatsku robinju Agaru. I zaista, na radost Avramovu, zatrudni Agara. Ali ubrzo u kući nastade razdor.

Agara je bila sve drskija i njenom hvalisanju nije bilo kraja. Mučena ljubomorom i strahom za svoj položaj u porodici, Sara se posvadi s mužem bacajući svu krivicu na njega. A Avram joj reče: „Eto, robinja je tvoja u tvojim rukama, čini s njom što ti volja.“ I Sara stade zlostavljati Agaru, pa robinja pobježe od kuće.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=35

Objavio dana lis 30 2010. u kategoriji Mitovi i legende. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN