Vrijeme gladnih i žrtvovanih

ČETVRTI DIO

 

AKCIJA SRBIJANSKE TAJNE POLICIJE U ATINI

 

 

U prijestonicu Grčke, stigao sam 27. decembra, po starom kalendaru.

 

Odśedoh u hotelu “Central”. Po naređenju solunske francuske policije prijavio sam se odmah francuskom pomorskom delegatu pri poslanstvu u Atini, marinskom komandantu g. Maseu. Primio me je njegov sekretar g. Žak Serna, koji mi odmah reče, da su akta o mojoj stvari već stigla, sa naređenjem, da se odavde dalje imaju preko francuskog i engleskog poslanstva nabavljati podaci o meni. Uzeo me je na zapisnik i viđevši, da sam ja đak većinom onih profesora, koji bjehu i njegovi, tražio je informacije o meni i od njih. Primjetio je, da je kleveta, koju mi je srbijanski pukovnik Tucaković htio nanijeti, potpuno uništena, jedino se ima još utvrditi ova druga optužba tj., da li sam ja doista liferovao hranu Austriji. Istovremeno preporučio mi je da se i ovđe pričuvam od Srbijanaca, ali da uvijek mogu računati na pomoć francusku.

 

Nije prošlo ni osam dana, a od g. Serne dobijem poziv, da se odmah javim njemu. Tom prilikom reče mi, da se u Atini nalazi šef srbijanske tajne policije za Grčku, inače zbog krađe konja degradirani konjički poručnik Mita Lazarević, poznat pod imenom Mita “Biftek”, koji ima naređenje, da me pred grčkom policijom prikaže kao srbijanskog vojnog bjegunca i da izradi moju ekstradiciju. Ovi podaci o Lazareviću potpuno su se slagali sa informacijama o njemu, koje sam odmah prvih dana dobio od Crnogoraca: Koste Vukčevića i Joka Maksimovića iz Podgorice i Iva Tučevića sa Primorja.

 

Koncem mjeseca februara 1918. dođu u moj hotel dva grčka žandarma i saopšte mi da imaju naredbu, da me odmah sprovedu šefu atinske policije pukovniku Papaikonomu. Ovaj me strogo počne ispitivati, što sam, odakle sam, što tražim u Atini i od čega živim. Zatražio je ujedno i legitimaciju. Ja mu kratko odgovorim, da sam Crnogorac i da se ovđe bavim po uputstvu francuskih vlasti. Pokazah mu i papire, koje dobih od Francuza. Za ostale informacije o meni uputih ga na francusko i englesko poslanstvo. Na moju izjavu, da sam Crnogorac, on se zbuni, a još više kada viđe francuski “Laisser passer”, u kome takođe stojaše da sam iz Crne Gore. Pošto se živo zainteresovao za moju sudbinu, kao Crnogorca, zamolio me je da mu ispričam sve što se sa mnom desilo opširno. Govorio sam mu puna dva sahata. Kada završih, on mi izjavi svoje veliko čudjenje i ne mogade sakriti simpatije, koje u srcu svome gaji za narod Crne Gore. Suznih očiju rekao mi je:

 

  • Budite umireni, a budite i hrabri! Vi ste patnik za stvar Vaše otadžbine. Ne bojte se ničega, mi ćemo Vam pružiti svaku zaštitu.

 

I na to mi pokaza akt srbijanske policije, koji je primio bio od pomenutoga Mite Lazarevića, a kojim se optužujem, da sam srbijanski vojni bjegunac i da stvaram zavjeru protiv života srbijanskog kralja Petra Karađorđevića, koji je stigao u grčko ljetište Falero prije osam dana. Tim aktom traži se i moje hapšenje. Ja mu odgovorih na grčkom jeziku:

 

 

  • Gospodine pukovniče, dokazaću Vam da je ta optužba iz osnove lažna, jer, prvo, ja nijesam ludak koji bi radio o glavi tog starog jadnika, pošto bi me za takvo djelo svi Crnogorci ismijali, a, drugo, ja sam u Atinu došao, po savjetu Francuza, još prije dva mjeseca, kada niko još nije znao, da će taj bijedni starac doći u Falero.

 

 

Pukovnik se ravnodušno nasmijao i uvidio, da je ta optužba koliko niska toliko i idiotska. Reče mi, da mirno mogu ići u hotel i da me niko ne smije dirnuti, pošto će o mojoj ličnoj sigurnosti i atinska policija voditi računa. Preda mnom naredi svome ordonansu, da se Mita “Biftek” ne smije u njegovoj kancelariji više ni pojaviti. Meni je još primjetio, da je taj tip sličnih kleveta nanosio i samim Atinjanima.

Naredna stranica

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=6335

Objavio dana kol 22 2018. u kategoriji Biblioteka. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN