Začir – pri vodi “Lijeska”

 

 

 

arh. Miodrag D. Bajković

iz Građanah, svr’ Oberah

 

 

BEŚEDA PRIPRAVLJENA ZA SKUPIŠTE

NA ZAČIR – PRI VODI ”LIJESKA”

1. septembra 2019.

 

 

 

 

Moje osobito poštovanje svima.

 

Zanago se iskreno i silno radujem što sam večeras na ovome mjestu – skupa sa vama.

Jedanak ili jednomašice želim da zablagodarim ”Akademiji +” iz Građanah na pozivu i našem dragom Penji Petroviću, koji je od mene zaiskȃ da iz mojega ćoška arhitekte – prozborim đekoje slovo o ovoj građevini oko koje smo se okupili.

 

Najprvo ću zborit uopšte o našoj crnogorskoj tradicionalnoj arhitekturi ovoga dijela Crne Gore, iako znam da je dostini pomeđu vas ogromno toga, od onoga što ću izgovorit – znaveno.

 

Uložiću riječima mojega cijenjenog profesora sa Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani, prof. dr Petera Fistera – izgovorenim na jednom predavanju 1983. ili ’84. god., čovjeka koji je vas svoj radni vijek proveo obnavljajući i štiteći arhitektonsko našljeđe Slovenije:

 

”Za mene je u cijeloj Jugoslaviji najznačajnije i najkvalitetnije arhitektonsko našljeđe – tradicionalna makedonska kuća i tradicionalna crnogorska kuća u basenu Skadarskog jezera.”

 

Kad ovakve riječi dođu od čovjeka koji je na temu obnove i zaštite graditeljske baštine doktorirȃ u Rimu (a znamo što je i kolika je baština arhitekture Italije i kakav je njihov odnos i kriterijumi do nje) i, čovjeka koji je sa desetinama generacija studenata arhitekture ”snimio”, tj. uradio projekte postojećeg stanja svih seockih kuća po Sloveniji, koje u arhitektonskom smislu, po njegovim kriterijumima – i u najmanjoj mjeri imaju arhitektonsku vrijednost (tako da svakoja ima svoj elaborat koji sadrži sve grafičke priloge do detalja, sveobuhvatan opis stanja i foto-dokumentaciju) – ondar te riječi imaju velji značaj i sadrže stručnu istinu.

 

Bio sam ponosan!

 

Naredna stranica

 

1 2 3 4 5

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=7670

Objavio dana ruj 12 2019. u kategoriji Stav. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN