Antigona

Sofokle

Antigona

prijevod:

Miloš N. Đurić

adaptacija i jezička obrada:

Žanina Mirčevska

Lica:

ANTIGONA

KREONT

ISMENA

HEMON

STRAŽAR

HOROVOĐA / TIRESIJA

 

 

ANTIGONA: Ismena, sestro moja rođena, znaš li jad – što zbog Edipa – Bog ga ne učini nama živima, nama potomcima Edipovim? I sad opet, car naredbu cijeloj zemlji izdade? Da li znaš ili ne znaš da se zlo za drage naše sprema k’o za dušmane?

 

ISMENA: Antigona, bez oba brata ostale smo, jedan drugog u dan jedan ubiše. Od tada ništa više nisam čula ja, ni da sam srećnija, a ni nesrećnija.

 

ATIGONA: Znam! Ne cvili! Pozvah te ovamo da ti kažem nešto nasamo.

 

ISMENA: Šta te uznemirilo?

 

ANTIGONA: Kreont je jednom bratu našem čast groba dao, a drugome uskratio. Eteokla je, po zakonu i sudu pravednom u krilo zemlji dao, na onom svijetu da ga mrtvi poštuju, a Polinika naredio je, bez plača i bez groba da ga ostave, da bude sladak plijen gladnim pticama. Suprostavi li se na to ko, po naredbi ga stiže smrt pod kamenjem. Stvar tako stoji. A sad ti pokaži da l’ se rodi, il’ se izrodi.

 

ISMENA: Kad tako stvar stoji šta bih mogla ja tu da vežem ili odvezujem?

 

ANTIGONA: Kaži, trud i muku sa mnom dijeliš li?

 

ISMENA: Šta namjeravaš, Antigona?

 

ANTIGONA: Da i ti sa mnom brata mrtvog sahraniš.

 

ISMENA: Sahraniti ga misliš? I pored zabrane?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=1266

Objavio dana velj 27 2011. u kategoriji Drama. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN