Vikend u znaku nasljeđa

Arheološki predio Boke Kotorske-

„kamenje spoticanja“

Palata Bizanti, Kotor, subota, 28.oktobar u 11 h

Konferencija o kulturnom pejzažu (sa fokusom na arheološki predio) i značaju uključivanja zajednice u procese rekognostifikovanja, zaštite i adekvante valorizacije graditeljskog nasljeđa

  • Aleksandra Kapetanović, arhitekta konzervator, NVO Centar za održivi prostorni razvoj Expeditio Kotor

Kulturni pejzaž- izazovi zaštite

  • dr Jovan Martinović, arheolog

Sintezni pregled i prikaz arheološke situacije na prostoru Boke Kotorske

  • mr Vilma Kovačević, arheolog

Retrospektiva  višedecenijskog obilaska i istraživanja arheoloških lokaliteta Boke Kotorske, sa posebnim osvrtom na najnoviji obilazak prostora Opštine Tivat

  • Dragan Rajčević, pasionirani istraživač kulturnih i prirodnih vrijednosti Tivta

Kulturno nasljeđe Rima na području opštine Tivat

  • mr Miloš Petričević, arheolog, Inicijativa Bokobran

Arheološka karta Crne Gore, kamo dalje? Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških lokaliteta na području Boke Kotorske

  • Filip Bubalo,prof.povjesti/muzeolog, 4 Grada Dragodid, Šapjane, Hrvatska

Integralni pristup zaštiti suhozida u Hrvatskoj i volonterizam kao glavna pokretačka snaga

  • Vuk Čvoro, arhitekta-konzervator, NVO Sinergija Herceg Novi

Sinergija- interaktivno učešće na revitalizaciji kulturnog nasljeđa

Nasljeđe za mlade

Gornja Lastva,Tivat, nedjelja,29.oktobar u 9h

  • Radionica o tehnici gradnje suhozida. Filip Bubalo, 4 Grada Dragodid, Šapjane
  • Okrugli sto “Očuvanje i značaj kulturnog nasljeđa”. Diskusiiju sa mladima otvara Patricia Pobrić, NVO Naša akcija
  • Obilazak mlina i kulturnog nasljeđa Gornje Lastve. Marija Nikolić, NVO Gornja Lastva

 

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5843

Objavio dana lis 24 2017. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN