Članak objavljen kao: povid 19

PoVid 19

„PoVid 19“ – poezija za gledanje i slušanje – dio je projekta u kojem pjesnik Ahmed Burić sarađujući s umjetnicima iz različitih žanrova, pokazuje poeziju, kojoj se priključuju muzika i video.  Elektro-session s članovima istaknute slovenačke grupe „Dan D“, dao je muzički materijal pogodan za performanse. Nakon toga, ośetila se potreba za video formom koju […]

Prijava | Administrator MATOKAN