Članak objavljen kao: oziris

Egipatska božanstva

Nef i Ptah Nu ujedno je i drugo ime Nefa, boga koji je bio obožavan na ostrvu Elefantinu u Gornjem Egiptu, u Tebi, u Antajopolisu i na mnogim drugim mjestima. Opisivan je kao božji duh koji se kretao na površini vodȃ. Imao je ovnujsku glavu sa krivim rogovima. Njegova žena, saputnica ili sakti bila je […]

Prijava | Administrator MATOKAN