Susreti generacija u “Vasi Pavić”

Povodom 70 godina rada Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” prirediće završni koncert pod nazivom “Susret generacija” u poneđeljak, 5.juna, u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomović”, sa početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan.

Program koncerta sačinjavaju poznata djela klasične – orkestarske muzike među kojima su: Volfgang A. Mocart – Uvertira za operu  “Titus”, Franc Šubert – Simfonija br. 5, B-dur (D. 485) i Frederik Šopen – Koncert za klavir i orkestar br. 1 op. 11, e-moll.

Specijalno za ovu priliku, Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić” je oformila Simfonijski orkestar, koga čine sadašnji i nekadašnji učenici i nastavnici.

Solistkinja na klaviru je Vladana Perović, nekada čudo od đeteta, završila je srednju muzičku školu « Vasa Pavić » sa 16 godina, a zatim nastavila školovanje na Konzervatorijumu “Santa Cecilia” u Rimu, đe je završila osnovne studije klavira, a trenutno tamo pohađa postdiplomske studije.

Orkestrom diriguje maestro Julio Marić; on pripada trećoj generaciji učenika upisanih u srednju muzičku školu, koja je u to vrijeme djelovala pod nazivom “Njegoš”. U istoj školi je djelovao i kao pedagog, a profesionalni vrhunac ostvario je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu kao dugogodišnji redovni profesor na Odsjeku za  kompoziciju i dirigovanje. Uz to ostvario je zavidnu karijeru kao  dirigent te je do danas imao preko 510 koncerata klasične muzike u zemlji i inostranstvu. Njegov kompozitorski opus klasične i zabavne muzike broji preko 580 djela. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj umjetnički i pedagoški rad.

Istorijat škole:

U novembru 1946. godine Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Crne Gore donijelo je odluku o osnivanju Državne muzičke škole na Cetinju koja počela sa radom 1. januara 1947 u prostorijama „Biljarde“. Prvi koncert povodom otvaranja škole je održan 13. februara 1947. godine. Prvi nastavnički kadar je bio sastavljen isključivo od muzičara sa strane: Pogačar, Spaček, Santamario, Macoleni, Bogoslav itd. Za prvog vršioca dužnosti direktora postavljen je Anton Pogačar, muzičar iz Celja, dodijeljen privremeno na rad u NRCG od Ministarstva prosvjete Slovenije. Zbog rekonstrukcije „Biljarde“ za Njegošev muzej, Ministarstvo prosvjete je donijelo rješenje da se zbog nedostatka zgrade za školu, Srednja muzička škola preseli sa Cetinja u Kotor. Tako je školske 1951/1952 godine škola nastavila sa radom u  palati „Milošević“, u Dobroti kraj Kotora a naredne godine preseljena je u Kotor. Pored brojnih problema, kardovskih i prostornih, škola je uspijevala da se održi zbog velikog entuzijazma njenih učenika i nastavnika koji su postizali zapažene rezultate u veoma skromnim uslovima.

O tome možda najbolje govori da je 1953/1954 godine škola u zajednici sa KUD „Nikola Đurković“ organizovala Gradski simfonijski orkestar koji je vodio Ilija Lakešić. Nakon gašenja ovog orkestra (1956) škola je osnovala sopstveni koji je izvodio spjevoigre, simfonijsku i koncertantnu muziku na brojnim programima u gradu i na gostovanjima u drugim sredinama.

Na desetu godišnjicu postojanja, Izvršno Vijeće Narodne Republike Crne Gore donosi odluku o preseljenju srednje muzičke škole u Titograd (1958) radi bolje perspektive škole, njenog prerastanja iz statusa muzičko-vaspitnog zavoda u instituciju, usljed opšteg razvoja kulture i kulturnih potreba.

Godine 1978. Srednja muzička škola „Njegoš“ i Osnovna muzička škola „Vasa Pavić“ integrišu se pod nazivom „Centar za muziku i balet „Vasa Pavić“. Od tada se ime škole promijenilo još dva puta: Umjetnička škola za osnovno i srednje muzičko i baletsko obrazovanje „Vasa Pavić“ (1993) i Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“(2005).

Iz ove škole stasavali su prvi crnogorski diplomirani muzičari: Ljubica Žižić (solo pjevanje), Dinka Mijatović, Mirko Bratičević (klavir)  kao i mnoga značajna imena umjetničke muzike: Tripo Simonuti,  Darinka Matić Marović, Julio Marić, Boro Tamindžić, Vili Ferdinandi, Svetozar Purko Aleksić, do onih mlađih čija je karijera prevazišla nacionalne okvire: Tatjana Prelević, Zoran Marković, Roman Simović, Miloš Karadaglić i drugi.

Škola danas ima 1175 učenika na odsjecima za klavir, harmoniku žičane (gitara, harfa), gudačke (violina, viola, violončelo, kontrabas), duvačke instrumente (flauta, oboa, klarinet, saksofon, horna, truba, trombon), solo pjevanje i balet.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5697

Objavio dana lip 15 2017. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN