Reakcija studenata PMF-a UCG na izbor dekana

Povodom skorih dešavanja na Univerzitetu Crne Gore mi, studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, hoćemo da postavimo nekoliko pitanja kao i da iznesemo nekoliko tvrdnji.

Prije svega, zaokupljeni smo nedavnom odlukom o odbijanju prijedloga Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr Stevana Šćepanovića, za našeg novog dekana, koji je izabran velikom većinom, od strane Upravnog odbora i samim pomenutim odnosom između naše fakultetske jedinice i njegovog čelnika.

Ne varajmo se, odluku moramo da prihvatimo. Ne postoji pravo žalbe. Nekakvi pravni propusti koji se tiču neuručivanja odluke protivkandidatu, dr Borku Vujičiću, su se po svemu sudeći i potkrali, mada i oko toga ima zbora. Ipak, ne smatramo to dovoljnim razlogom da se minuli izbor smatra nezakonitim. A da li Odbor uviđa svoje propuste?

Naime, sudeći po člana 75 po kojemu „Dekana bira i razrješava Upravni odbor, na prijedlog Vijeća organizacione jedinice.” ne može se jasno ući u prirodu toga izbora. U nekom smislu ako bi broj prijedloga bio veći od jedan – onda bi tvrdnja da dekana postavlja Odbor i imala smisla. Ako se postavi jedinstven prijedlog za novoga dekana od strane vijeća fakulteta, onda član upravnog odbora može da glasa samo jednog ili ni za koga, dok opcija protiv ne bi mogla postojati jer je u pitanju izborni proces a ne proces odobravanja prijedloga. Ako bismo ovaj stav tumačili u smislu u kojem ga namjeravaju koristiti UO, što je logički nedopustivo, onda to otvara mogućnost da se izbor može poništavati do mile volje! Štaviše, više ima smisla ukinuti Vijeće fakulteta nego izigravati demokratiju na ovaj način.

Takođe, u Odluci o odbijanju se kaže kako je u raspravi ukazano na „činjenice da predloženi kadidat prof. dr Stevan Šćepanović svojim naučnim referencama, odnosno nepostojanjem istih, te nebiranjem u više akademsko zvanje na lični zahtjev, ne može biti primjer mlađim kolegama za intenzivniji rad…“. Vrijedno je ukazati da je ovo navedeno u dijelu naslovljenom Obrazloženje, iako je ovđe riječ o tvrdnji iznešenoj bez pokrića. Smatramo da o ovakvim smjelim navodima treba da se oglase profesori sa PMF-a kao jedini kompetentni da pravo stanje ocijene.

Da li je posrijedi nastavak zatezanja naših odnosa još od raspre o modelu studiranja i šta ovo znači dalje? U kakav polažaj stavlja sve ovo nas sa PMF-a? Nameće se pitanje: koja je svrha postojanja našeg Vijeća? Zar smisao ono nije izgubilo? Podsjećamo da je ovaj šamar posljednji u nizu vijeću jednog fakulteta, čija je poenta bila dovedena u pitanje još prije pola godine kada su bile usvajane reforme od „ključnoga značaja”, po riječima Rektorata. U pitanju je bila nasilna promjena iz jednog modela studiranja u drugi, iz sistema 4+1 u 3+2, mada nije bilo nikakvih suštinskih promjena u načinu odvijanja nastave i planu i programu. Do kojih je zbilja promjena došlo ostaje tek da vidimo. Zakon je tada bio na našoj strani, ali naše odluke su ipak pregažene iako osnova za takvo što nije bilo. Đe se, do đavola, krije ta autonomija našeg fakulteta? U hrpama svih ovih odluka tražimo smisao a nailazimo samo na obesmišljene procedure i pravne zavrzlame. Koja je poenta?
U samom središtu ovih riječi je, pored sumnjičavog nezadovoljstva, prijeka studentova potreba za obrazloženjem. Pitanja koja se tiču naših profesora, posljedično, tiču se i nas samih. Bijasmo i optuženi već jednom da su neki od nas vodili ostrašćenu kampanju za profesora Šćepanovića. Shodno tome, uzimamo ovaj trenutak da pobijemo takve naloge i da se ogradimo ubuduće od takvih optužbi. Pitanja koja se tiču svih naših profesora, posljedično, tiču se i nas samih.

Ovaj dopis se šalje primarno stoga što u životu pojedinaca nastupi onaj period kada iskazivanje stava ne samo da je moralna obaveza, nego to postaje i zadovoljstvo. Smatramo da svaka raznolika institucija koja je od najvećeg značaja za jednu državu i društvo u unutarnjoj organizaciji mora da poštuje slobodu svojih sastavnih jedinica kako bi došlo opšteg boljitka u društvenom i kulturnom pogledu. Univerzitet, kao prevashodni primjer, bi trebalo na najvišem mogućem nivou da poštuje princip po kojem su organizacione jedinice upravo one od najvećeg značaja. Ako je cilj napraviti vrijednu obrazovnu instituciju, onda se upravo treba konsultovati sa kompetentnima, i popravljati već poljuljani (anti)dijalog.

Tvrdimo da se državni univerzitet kao istinstki autonoman dio jedne države treba oslanjati na slobodni razvoj svojih organizacionih jedinica dok rektorat, i upravni odbor prije svega treba da poštuje i da cijeni. Univerzitet, to su studenti, profesori i fakulteti, dok je upravni odbor univerziteta tijelo koje treba da radi na uspostavi što bolje međufakultetske saradnje, i sinhronizovanog ali ne diktiranog razvoja.

Mi se kao studenti i slobodni građani Crne Gore ośećamo uvrijeđeno i postiđeno položajem u koji je dovedena institucija fakulteta, kojoj se priječi slobodan razvoj, kao da joj nije namjera da iznjedri osposobljen i obrazovan kadar koji će unaprijediti Crnu Goru i crnogorsko društvo u kulturnom i naučnom pogledu.
Naša pitanja nijesu retorička.

Autori teksta: Petar Đerković i Mato Kankaraš

Potpisnici dopisa:
Kankaraš Mato 11/14 A
Kuč Elsan 15/14 A
Kršić Seid 9/13 A
Kijamet Maida 5/14 A
Škrijelj Elma 27/14 A
Omerović Nerma 30/14 A
Omerović Selma 6/14 A
Božović Milena 30/16 A
Aleksandar Nedović 1/14 A
Stefan Vesković 21/14 A
Kalamperović Adlija 29/14 B
Đoković Mila 18/14 B
Šćekić Lazar 14/14 B
Šćekić Danilo 17/12 B
Mrdak Danilo 4/13 B
Janković Itana 13/15 B
Zeković Aleksandar 22/13 B
Ivanović Ana 58/13 B
Jovanović Anđela 1/15 B
Turković Velimir 9/13 B
Sanja Popovic 13/14 B
Vučković Filip 40/14 B
Anđela Jovanović 21/13 B
Račić Danilo 17/14 B
Palamar Almir 15/14 B
Konatar Ðurđina 10/13 B
Tomasevic Mileva 24/13 B
Đerković Petar 20/14 C
Pavićević Nikola 26/13 C
Vujović Marko 40/14 C
Peruničić NIkola 10/15 C
Marković Mirko 38/14 C
Mikić Stefan 5/14 C
Radonjić Milun 43/14 C
Milenković Dušan 37/14 C
Kuveljić Marija 21/14 C
Marković Vanja 1/14 C
Popović Anja 29/14 C
Nikčević Snežana 2/14 C
Doderović Aleksa 41/14 C
Božović Jovana 8/15 Biologija

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5299

Objavio dana pro 11 2016. u kategoriji Reagovanja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN