Radosna vijest u 27 knjiga

Novi zavjet ima 27 knjiga hrišćanstva, religije koju je prije 20 vjekova osnovao Isus iz Nazareta, Jevrejin po tijelu.

Zapravo, zbirka koju hrišćani priznaju ima oko sedamdesetak knjiga i one čine hrišćansku Bibliju. Te knjige su: svete knjige jevrejske religije koje hrišćani nazivaju Stari Zavjet. Taj naziv označava prvi Savez koji je Bog sklopio samo sa izabranim narodom Božijim, jevrejskim narodom.

Knjige koje su prvi hrišćani napisali o osnivaču svoje vjere i o životu prvih hrišćanskih zajednica naziva se Novi Zavjet. To je Savez što ga je Bog ustanovio u Isusu Hristu sa svim ljudima. Hristova objava se naziva Jevanđelje.

 

Novi zavjet od nastanka

 

Sve knjige Novog Zavjeta napisane su na grčkom jeziku u drugoj polovini prvog vijeka. Ne postoje originali već više od 5000 kopija. Najstariji fragment rukopisa datira iz perioda prije 150. godine i pronađen je u Egiptu.

Najstariji rukopisi koji sadrže cijeli Novi zavjet su iz 4. vijeka. Otkriven je u manastiru Svete Katarine na Sinaju, a čuva se u Britanskom muzeju u Londonu. Codex vatikanus se čuva u vatikanskoj biblioteci.

Biblija je prepisivana u srednjem vijeku u manastirima, sve do otkrića štamparstva. Gutenberg je završio štampanje prvog primjerka 1455. godine.

Prvi prevodi se pojavljuju u drugom vijeku: latinski i sirijski. U trećem vijeku koptski. Gotski, gruzijski, etiopski u četvrtom vijeku. U petom vijeku prevod je izašao na jermenskom. Arapski, kineski i anglosaksonski prevod je u osmom vijeku. Njemački, staroslovenski, franački u devetom vijeku.

Do danas je cijeli Novi Zavjet preveden na preko 495 jezika. Svake godine se proda oko 15 miliona primjeraka. To je knjiga koja se čita i kupuje najviše na svijetu.

Kako pronaći željeno mjesto u Novom Zavjetu?

Poglavlje i stihovi su označeni brojevima. Kada navodimo odlomke iz Novog zavjeta, prvo skraćenicom označavamo knjigu, zatim broj poglavlja i na kraju broj stiha. Tako Mk 3, 2-6, označava Jevanđelje po Marku, 3. poglavlje, stihovi od 2 do 6.


Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=344

Objavio dana stu 10 2010. u kategoriji Istorija. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN