Predstava demokratije u CG, drugi čin

56cb44e1-df78-4bd3-a92c-629b0a0a0a67-tumber-previewPo nekoj zdravoj logici, ono što je izlišno se odstrani. Danas u Crnoj Gori imamo brojne institucije koje su po svojoj namjeni  potpuno obismišljene ali nastavljaju da postoje zbog potrebe za „izigravanjem demokratije“. Demokratija sama po sebi jeste manjkav sistem kad je u pitanju mnogo koja odluka na nacionalnom nivou, pošto je teško naći sredinu đe svaki član zdravo rasuđuje i ne prima se na kojekakve propagande. U tom pogledu, demokratija svoje najprirodnije uporište nalazi u akademskoj zajednici upravo kada fakultetske jedinice uživaju pravu autonomiju, pošto na fakultetskom nivou niko i ne može donositi bolje odluke do li sami profesori. Posljednja dešavanja nas navode na zaključak da bi rektorat iskrenije činio da zatvori vijeća fakulteta nego na načini ovakva prikazanija.

Aktuelni rektorat UCG je namjerio da se upiše u istoriju. Doduše, kako nijesu imali efektivnijeg i boljeg metoda, oni su se riješili na činjenje sramnih koraka od kojih je ovaj posljednji prevršio svaku mjeru. Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta izvršilo je izbor za novog dekana, i velikom većinom odabralo profesora Stevana Šćepanovića koji je trebalo da stupi na dužnost u poneđeljak kada bi aktuelna dekanica, Žana Kovijanić-Vukićević, prestala da vrši dužnost. Dobronamjerni supervizor, u vidu rektorata, uvidio je manjkavost slobodnog odlučivanja vijeća jednog fakulteta. Po nezvaničnim izvorima, upravo je od same retkorice Raśe i potekla ova „dobronamjerna” uputa. Odluka o izboru je poništena od vrhovnog tijela UCG, koje po svemu sudeći smatra da su vijeća fakulteta neka vrsta izvršnih organa samog rektorata. Razlog za odbijanje jeste navodno nepoštovanje procedure pri izboru za novog dekana, što se može dovesti u vezu sa riječima protivkandidata profesora Borka Vujičića da je vođena ostrašćena kampanja za pobjednika izbora za dekana. Doduše, ne možemo valjano ni doći do mišljenja one druge strane, koja sebi zadaje daleko veće nadležnosti da nego što nalažu razum i moral. Rekorat se ne glaska još uvijek! Jednoglasno odbijanje kandidata praćeno je nemogućnošću žalbe zbog čega je postavljen je za vršioca dužnosti Predrag Miranović.

Uzimajući u obzir jednoznačnost ove prosto besmislene odluke kojom se podvlači centralizovana struktura, da ne rečemo diktatura, na Univerzitetu Crne Gore. Radmila Vojvodić kao reditelj se našla pred novim izazovom, jer je teško nakititi sadašnje okolnosti kako bi odluka rektorata iole opravdano djelovala. U dvogodišnjem igrokazu demokratije na UCG, iako je Radmilin potencijal za vlastoljubivost i samovoljnost zbilja zapanjujući, pod njenim pokroviteljstvom učinjen je najpečobrazniji podvig dosad! Treba vremena da se valjano sve ovo začini. Zbog toga i studenti drežde ovoliko na odgovor! Ostaje otvoreno pitanje Kako riješiti ovu scenu? Koju „istinu“ servirati narodu da lakše proguta sadašnja dešavanja?

Ostaje da vidimo studente i njihove stavove povod ovoga a mogući i protest. Najveća je opasnost da se duh obespravljenosti i ośećanje onemogućenosti ne odomaći kod studenata pa slomi opravdanu ostrašćenost.

Mato Kankaraš

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5285

Objavio dana pro 3 2016. u kategoriji Reagovanja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN