Podnešene krivične prijave zbog Tare

Šest nevladinih organizacija je danas podnijelo Vrhovnom državnom tužiocu podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu održivog razvoja i turizma, te ekološke i inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na auto putu i samog izvođača kompanije CRBC.

Prijavu su podnijeli MANS, Green Home, Crnogorsko društvo ekologa, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, EXPEDITIO i Naša akcija.

Krivična prijava je podnijeta zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, nesavjesno vršili službenu dužnost nadzora, te izazvali zagađenje životne sredine, što je u konačnom rezultiralo devastacijom rijeke Tare.

Kao što jer već poznato, nakon što je Istraživački centar objavio snimke, korito rijeke Tare je na dionici nešto dužoj od 5km, u dijelu između Mateševa i Jabuke neprepoznatljivo i degradirano, sa izmještenim rječnim koritom, promjenjene strukture dna i obale sa desetkovanim biodiverzitetom i pejzažom.

U krivičnoj prijavi, nadležna odgovorna lica se terete da su, kršenjem propisa i međunarodnih konvencija, protivpravno iskoristili službeni položaj i omogućili izvođaču radova da vršenjem krivičnih djela kojima je devastirano korito rijeke tare pribave sebi korist i nanesu veliku štetu životnoj sredini i prirodnim dobrima.

Nadležne inspekcije i članovi državih komisija za nadzor su predmet krivične prijave jer nijesu vršili službene dužnosti nadzora u skladu sa zakonom, čime su omogućili izvođaču radova da devastira Taru i nanese veliku štetu životnoj sredini i prirodnim dobrima.

Kršenjem propisa o zaštiti i očuvanju prirodnog dobra rijeke Tare ispuštanjem materija u vodu rijeke Tare i u zemljište i prouzrokovanjem znatne štete u odnosu na kvalitet vode i zemljišta i za životinjski i biljni svijet, počinjeno je teže krivično djelo zagađenje životne sredine.

Takođe, omogućavanjem i izvođenjem radova na predmetnoj lokaciji koji radovi su doveli do uništenja i oštećenja životinjskog i biljnog svijeta velikih razmjera i do zagađenja životne sredine u toj mjeri da su za njegovo otklanjanje potrebni duže vrijeme i veliki troškovi, postoji sumnja da su prijavljeni počinili teško krivično djelo oštećenje životne sredine.

Na kraju, izvođenjem radova na predmetnoj lokaciji uništena je rijeka Tara kao zaštićeno prirodno dobro, što je takođe obuhvaćeno ovom krivičnom prijavom.

Očekujemo da nadležni organi, u prvom redu Vrhovno državno tužilaštvo utvrdi odgovornost za devastaciju rijeke Tare kako bi se što prije počelo sa saniranje postojećeg stanja i spriječila dalja devastacija na ovoj i drugim lokacijama na kojima se gradi autoput.

 

Prenešeno sa sajta MANS-a

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=6517

Objavio dana lis 30 2018. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN