Uticaj mobilne telefonije na čovjeka

U knjizi „Čovjek u bliskom radiofrekvencijskom polju“, autor Kemal Dervić(inžinjer i inovator)  , na studiozan u pristupačan način piše za sve nivoe obrazovanja. Autor razmatra osnove elektromagnetskog značenja, zračenje elektromagnetskih polja vrlo niskoh frekvencija, optička zračenja na radiofrekvencijske antene. Pored zračenja elektromagnetskih polja radiofrekvencija Dervić veoma studiozno govori o radiofrekvencijskom zračenju GSM mreža, zatim interakciji mobilnog telefona i tkiva glave čovjeka. Pored poglavlja o standardima izloženosti elektromagnetskom zračenju, autor knjige posvećuje pažnju mjerenjima i procjenama izloženosti elektromagnetnog zračenja i mjernim instrumentima.
„Mobilni telefon emituje RF/MT u neposrednoj blizini ljudske glave gdje se nalazi centralni nervni sistem (CNS), tj. mozak. Upravo zbog toga treba imati u vidu da je i nervni sistem u suštini jedan elektromagnetski sistem, i da sva komunikacija između organa u tijelu se obavlja na bazi elektromagnetskih pojava i procesa. Takođe, poznato je da mnoge bolesti nastaju kada dođe do poremećaja ustaljene i predodređene komunikacije između organa. Talasi koje emituju moblini telefoni utiču na dio moždane kore koji je najbliži aparatu prislonjenom uz uho, ali još nije sasvim jasno dokumentovano koliko je taj uticaj štetan po čovjeka.
Mobilni telefoni su danas najmasovniji izvori radio-frekvencijskog zračenja kojima je izloženo stanovništvo. U mobilnoj telefoniji koriste se frekvencije od 450 MHz do 2200 MHz. Kod korištenja mobilnih telefona glava korisnika nalazi se u neposrednoj blizini antene (na 1 do 7 cm udaljenosti), tj. u bliskom polju zračenja. Oko 50 % tog RF/MT zračenja apsorbuje se u tkivima glave korisnika.“, piše, pored ostalog, u poglavlju „Interakcija mobilnog teledona i tkiva glave čovjeka“.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=1776

Objavio dana kol 20 2011. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN