Njihov modus operandi iliti kako to odrađuju

Dana, 5.8.2023 godine, CRD je podnio krivičnu prijavu Državnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Podgorici u cilju podrške aktivnostima Ministarstva ekologije i resorne ministarke na suzbijanju divlje gradnje i očuvanju prostora Crne Gore.

Ovim podržavamo i iniciramo Tužilaštvo za organizovani kriminal koje ne može stići da otkriva i procesuira zle momke i gangstere širom Crne Gore. Ovim štitimo i podupiremo vladavinu prava i pravnu državu.

Najveća društvena zloba je prisutna u institucijama sistema jer siromašni čovjek nema mogućnosti da počini veliki kriminal. Naš najveći neprijatelj je kriminal bijelih okovratnika i njihovi pomagači u institucijama kontrole i javnom medijskom prostoru. Ova lica su svojom pohlepom i nesavjesnim radom unakazili prostor Svjetske baštine UNESCO-a i sebi i drugima omogućili sticanje enormne imovinske koristi. Neka čekaju rano jutarnje kucanje na vrata…

 
 Kao što slijedi:

 

DRŽAVNOM TUŽIOCU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

PODGORICA

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

protiv

 

Direktora Nacionalnog parka Durmitor, Petra Popovića, Sekretara sekretarijata za urbanizam Opštine Žabljak, Zeković Save, Direktora javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, gdin Martinovića, Preśednika Opštine Žabljak Radoša Žugića, Građevinskog inspektora za Opštinu Žabljak i Pljevlja, sjedište u Pljevljima, Načelnika komunalne policije Žabljak, Milike Ostojića, nadležnog lica u Vodovodu Žabljak i nadležnog lica u Elektrodistribuciji Žabljak, nadležnog lica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma koje je izdalo nelegale dozvole i saglasnosti i Ministrice zaštite životne sredine i uređenja prostora gđe Gjurović-Novaković

 

zato što su

neutvrđenog dana, u periodu 21-23 sati, omogućili vlasniku divljeg objekta, koji se u katastru krije iza naziva privatne firme, sa sjedištem u Podgorici, ul Slobode 27, na lokaciji Stara skakaonica u Žabljaku, kat parcela 2267 KO Žabljak, na putu prema Crnom jezeru, u neposrednoj blizini vile Izvršnog vijeća Crne Gore, a u granicama NP Durmitor, zajedničkim protivzakonitim udruživanjem omogućili nepoznatom fizičkom licu divlju gradnju na državnom zemljištu, kojim gazduje NP Durmitor, sticanje protivpravne imovinske koristi od najmanje 1.000.000 eura a na štetu zaštićenog dobra NP Durmitor i državne svojine

čime su

počinili jedno od djela protiv službene dužnosti iz KZ Crne Gore, posebno član 416, 417, 419, 422, 422a, 423 i 424

 

 O b r a z l o ž e nj e

 

Mjesto na kome je nepoznato lice, koje se u katastru krije iza privatne firme, napravilo nelegalni objekat nalazi se na kat. parceli 2267 KO Žabljak u zaštićenoj zoni NP Durmitor i isključiva je državna svojina. Nikada ni na zemljištu u privatnoj svojini u tom području nije nikome ikada bila omogućena gradnja bilo kakvih objekata. Čak su 1974. i 1976. godine srušena dva objekta na 50 metara od ovog objekta koji je predmet krivične prijave.

Nelegalni objekat je završen u januaru 2023. godine i čitavo vrijeme gradnje starješine organa NP Durmitor, Popović, JPNPCG Martinović, Sekretarijata za urbanizam Opštine Žabljak, Zeković, Načelnik komunalne policije i inspekcije, Ostojić, te Preśednik Opštine Žabljak, Žugić, urbanističko-građevinski inspektor iz Pljevalja, nadležno lice u vodovodu Žabljak, nadležno lice u Elektrodistribuciji Žabljak, nadležno lice u MORT-u i Ministrica Gjurović Novaković su propuštali svoju službenu dužnost nadzora i kontrole a službeno lice u MORT-u i Ministrica su aktivno djelovali potpisom na protivzakonite saglasnosti i dozvole čime je omogućeno nelegalnom graditelju da stekne protivpravnu milionsku korist.

U katastar u Žabljaku je upisano pravno lice, sa sjedištem u ul Slobode 27, u Podgorici, kao vlasnik objekta na državnoj svojini u zahvatu Nacionalnog parka Durmitor. Na građevinskoj tabli koja je stajala pored divljeg objekta piše da se radi o rekostrukciji privatnog stambenog prostora. Na mjestu na kome je napravljen četvoroetažni objekat nelegalnog graditelja nalazio se depandans srušenog Hotela Durmitor za privremeni, ljetnji smještaj, osoblja, a zemljište je bilo uvijek u društvenoj svojini. Depandans je korišćen kao privremeni objekat i za socijalnu svrhu i nikada niko nije ni pokušao da stekne svojinu na tom prostoru i on je uvijek bio i ostao društvena tj državna svojina. Pored svojinske zaštite ovaj prostor je zaštićen i zabranom gradnje zakonom o NP Durmitor i o tome svjedoči i rušenje dva objekta 1974. i 1976. godine. Zabrana gradnje na tom području od strane UNESCO-a 2019. godine sasvim jasno pokazuje pravni status ovog zemljišta. U blizini ovog depandansa se nalazila i privremena klanica hotela Durmitor jer u to vrijeme nijesu postojali frižideri te se meso dobavljalo svakodnevnim klanjem stoke podalje od hotela. Sve su to bili privremeni objekti na društvenoj svojini i nikada niko nije stekao niti mogao steći na njemu pravo svojine. Ovaj slučaj je klasični primjer kriminala bijelih ovratnika.

Nikada nijednim urbansitičkim planom ovaj prostor nije bio razrađivan za gradnju objekata već isključivo za zaštitu. Zato je ostao zaštićen i zato ima strahovitu cijenu. Gradnja u ovom području svakom objektu odmah na vrijednost izgrađenog objekta dodaje 1.000.000 eura jer se nalazi u Svjetskoj prirodnoj baštini UNESCO-a, na par stotina metara od Crnog jezera, i niko se ne može primaći takvom objeku da bi gradio ili bilo kakvu drugu namjenu imao.

Ko je i kada izvršio katastarsku parcelaciju zemljišta Nacionalnog parka Durmitor na način koji je omogućio divljanje u prostoru i koruptivne zahvate nije poznato jer nikada NP Durmitor niti Opština Žabljak nijesu podnosili zahtjev za katastarsku preparcelaciju tog prostora niti radili elaborat parcelacije. Rješenje o upisu parcelacije u katastar daće odgovor na to po čijem zahtjevu je urađena parcelacija državnog zemljišta u zahvatu NP Durmitor i ko je izvršio upis te kako je to moguće bilo bez zahtjeva vlasnika zemlje tj države Crne Gore. Katastarske parcele u zahvatu NP Durmitor bile su ogromne površine i nijesu katastarski cijepane jer nije bilo razloga tj nije bila dozvoljena gradnja niti prenamjena zemljišta u druge svrhe osim za svrhu očuvanja prirodne cjeline Nacionalnog parka. GUP Žabljaka iz 1988. godine, kao i zakon PPPPNNPD – Prostorni plan područja posebne namjene za NP Durmitor je definisao sudbinu svih objekata u zaštićenoj zoni Parka da se ne mogu obnavljati već kada propadnu da se vlasniku zamijene sa drugim placem na drugom mjestu.

Ovaj divlji objekat se nalazi na samoj saobraćajnici prema bivšem Vojnom naselju, bukvalno na centimetar od puta a pored zgrade Izvršnog vijeća Crne Gore, na parceli 2267 KO Žabljak. Jasno je šta znači gradnja u putnom pojasu bilo đe a kamoli u nacionalnom parku i na području koje je urbanistički nerazrađivano i najstrožije štićeno. Eliminisanje kontrole i zloupotreba nadzornih mehanizama ne može se ostvariti bez zloupotrebe službenih ovlašćenja starješina nadležnih službi. Niko neće rizikovati krivično gonjenje bez žestokog profita.

 

Direktor NP Durmitor nije preuzeo bilo kakvu radnju da zaštiti prostor koji mu je povjeren. Nije to uradio za lijepe oči. Nadzor nad prostorom u ovoj zoni namjerno su izbjegle nadležne službe Opštine Žabljak tj Sekretar za urbanizam i Komunalna policija i komunalna inspekcija kojima je sve ovo u opisu posla. Ni oni nijesu izbjegavali svoje službene obaveze za lijepe oči. Direktor JPNPCG nije sprovodio nadzor nad radom službe koja mu je potčinjena. Ni ovaj nije radio za lijepe oči. Preśednik Opštine Žabljak nije sprovodio mjere koje je bio obavezan da radi i svojim neradom i prikrivanjem je omogućio sticanje ogromne koristi nelegalnom graditelju a stavio zakon pod noge. Vodovod Žabljak i Elektrodistribucija su priključili objekat na infrastrukturu i time su počinjeli krivično djelo kažnjivo po odredbama KZ Crne Gore kojim je zabranjeno nelegalno priključenje na sisteme infrastrukture.

Kako je divlji graditelj postavio tablu sa informacijama o nelegalnoj gradnji na samom gradilištu to je jasno da je dobio od MORT-a izvjesne dozvole itd, a ministrica je potpisala dokumeta, kojima je pokušana da se omogući ilegalna gradnja na nedozvoljenom prostoru sa astronomskim profitom za investitora. Ne želimo da iznosimo neprovjerene informacije ali javna tajna je da je lice koje se krije iza firme divljeg graditelja, a koja je registrovana u Podgorici u ulici Slobode, u stvari iz Nikšića. Javna je tajna i ko je potpisao papire i izvršio uticaj i obezbijedio obradu podataka u MORT-u ali to se mora utvrditi u postupku pred državnim organom.

Kako je u medijima već pisano o ovom slučaju teške korupcije a da je gradnja nesmetano nastavljena onda je jasno da je naređenje za akciju udri 1.000.000 eura i bježi došlo sa samog vrha korupcijske hobotnice. Umiješanost Ministrice i činovničke vrhuške te zaustavljanje mehanizama zaštite i nadzora, kao i milionski profiti govore o klasičnom slučaju organizovanog komplota radi sticanja koristi na račun državne imovine. 

Ovaj prostor bio je predmet niza svojinskih sporenja zbog svoje ekskluzivnosti. Sporovi o vlasništvu nad ovim prostorom su počeli još 1950. godine pred Narodnim odborom Sreza durmitorskog, nastavljeni pred organima Opštine Žabljak po ukidanju Sreza, pred organima Izvršnog vijeća Skupštine Crne Gore, pred crnogorskim pravosuđem a dospijevalo je sporenje i do Saveznog suda SFRJ. 80 godina su se mogući vlasnici ovog prostora sudili i nijesu uspjeli da ostvare prava koja su smatrali da im pripadaju a jedan opskurni neznanac i njegova grupa, uz pomoć starješina gorenavedenih službi, uspjeli su da dobije možda njihovu imovinu, da otmu tuđe, da ponize sve crnogorsko pravosuđe i da organizovanim djelovanjem sebi i drugima omoguće sticanje protivpravne imovinske koristi velike vrijednosti. I uspjeli su to na prostoru Nacionalnog parka Durmitor koji je svim mogućim zakonima, prostornim planovima i planovima posebne namjene  ove države kao i međunarodnim ugovorima sa UNESCO-om zaštićen od ilegalnog prisvajanja i promjene namjene prostora.

 

Podnosilac prijave

Darko Stijepović
Centar za razvoj Durmitora
5.8.2023 godine
 

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=9769

Objavio dana ruj 11 2023. u kategoriji Stav. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN