Mješavina naroda

Crnogorski narod nije obična mješavina naroda i nacija. Svima nama koji živimo na području Crne Gore preci su narodi koji su tu živjeli prije više od 2300 godina: Iliri, Grci, Romani… Sloveni su došli najkasnije, krajem VI i u VII vijeku nove ere. U ogromnom broju su došli na prodručje današnje Crne Gore i postepeno ga slavizirali.

Tri vijeka je trajalo miješanje nekoliko naroda i dobili smo u devetom vijeku amalgam: Dukljanski Sloveni.

 

Doclea je najznačajniji grad

Doclea je najznačajniji urbani centar iz perioda rimske okupacije ilirskog naroda (I vijek nove ere). To je vrijeme dinastije Flavijevaca. Podignuta je u ravnici između ušća rijeke Zete u Moraču i ušća Širalije u Zetu, po standardima razvijenih rimskih gradova. Kopnenu vezu grad je imao samo sa istočne strane. Bio je zaštićen bedemima, pojačanim kulama, naročito sa istočne strane. Preko rijeka Morače i Širalije postojali su mostovi povezani sa glavnim rimskim putem Skadar-Narona.

DUKLJA 1

 

Ime grada po plemenu Docleata

Ime grada Doclea potiče od ilirskog plemena Docleata koje je naseljavalo područje u slivu Zete i Nikšićke rudine, sjeveroistočno od grada. Stanovnici grada, u I, II i III vijeku bili su doseljeni Rimljani i romanizovani Iliri. Važan trgovački centar Doclea je bila u vrijeme vladavina: Hadrijana, Antonina Pija, Marka Aurelija i Septihija Severa. Razarali su je Zapadni Goti 401. i Istočni Goti 486. godine.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=4777

Objavio dana svi 27 2016. u kategoriji Śećanja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN