Karakter i analni erotizam

U svom klasi?nom radu „Karakter i analni erotizam“ S. Frojd pored ostalog kaže: „Moglo bi se pretpostaviti da neuroza naprosto slijedi naznaku iz svakodnevnog govora, u kome se za nekoga ko previše brižljivo ?uva svoj novac kaže da se „stisnuo“ ili da je „prljav“. U stvarnosti se, kad god arhai?ni modusi mišljenja preovladaju ili istrajavaju – u mitovima, bajkama i praznovjericama starih civilizacija, u nesvjesnom mišljenju, snovima i neurozama – novac dovodi u najprisniju vezu sa prljavštinom. Znamo da se zlato koje ?avo daje svojim ljubavnicama pretvara poslije njegovog odlaska u ekskremente, a ?avo izvjesno nije ništa drugo nego personifikacija potisnutog nesvjesnog instinktivnog života. Znamo tako?e za praznovjerje koje povezuje pronalaženje blaga sa defekacijom, a svima je poznat lik „zlatosera“ (Dukantenscheisser). Zaista, ?ak i prema u?enju starih Vavilonjana zlato je "izmet pakla“ (Mamon = ilu mamman). Tako neuroza, prate?i jezi?ku upotrebu u ovome kao i u mnogo ?emu drugom, uzima rije?i u njihovom izvornom zna?enju, pa i tamo ?e se ?ini da ih koristi figurativno, ona im ?esto  naprosto vra?a njihovo staro zna?enje.

Mogu?e je da je do ovog osobenog poistovje?enja zlata s fekalijama dovela upravo suprotnost izme?u najdragocjenije ljudima znane tvari i one najbezvrijednije, koju odbacuju kao otpad („izmet“)“

Navedeni odlomak iziskuje nekoliko rije?i komentara. U vavilonskom stavu da je zlato „izmet pakla“ napravljena je veza izme?u zlata, izmeta i smrti. U paklu, što ?e re?i svijetu mrtvih, najvrijedniji predmet je izmet ?ime se povezuju pojmovi novca, prljavštine i smrti.

  

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=1074

Objavio dana sij 14 2011. u kategoriji Uvjerenja. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN