II Festival savremenog klavira „Fortepiano“

II Festival savremenog klavira „Fortepiano“Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” i ove godine biće partner Festivala savremenog klavira “Fortepiano” koji po drugi put organizuje Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić”.

Ovogodišnje izdanje posvećeno je muzici koja je nastala pod uticajem folklora. U fokusu festivala je muzičko stvaralštvo kompozitora sa područja istočne i jugoistočne Evrope. U tom kontekstu u okviru Festivala posebno mjesto zauzima kompozitorski rad Bele Bartoka, kao jedne od najistaknutijih figura nacionalnog pokreta u muzici XX vijeka s prostora istočne Evrope, koji je u svom stvaralaštvu sjedinio elemente folklora sa modernim muzičkim jezikom prve polovine XX vijeka.  Njemu su posvećena dva koncerta: “Bartok za đecu” (izbor kompozicija iz ciklusa “Za đecu”, (I i II sveska) i “Mikrokosmos” (I-V sveska). Drugi koncert pod nazivom “Bartok za mlade pijaniste” obuhvata složenija djela iz ciklusa “MIkrokosmos” (VI sveska), zatim ciklična djela (Šest rumunskih igara, Sonatina) do virtuozno-koncertantnog komada “Allegro barbaro”.

Na fonu folklora su i dva koncerta posvećena južnoslovenskim kompozitorima koji ušavši sa zakašnjenjem u tokove evropske muzike, nalaze najprije svoj izraz i posebnost u romantičarskom potvrđivanju nacionalnih identiteta, postepeno osvajajući  savremena razvojna  kretanja u evropskoj muzičkoj avangardi. Takva razvojna linija se može pratiti na koncertima pod nazivom “Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora” i “Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”.

Posljednji događaj na Festivalu je koncertna promocija zbirke klavirskih kompozicija “Klavirint” sastavljene od pet djela savremenih crnogorskih autora mlađe generacije: Aleksandar Perunović, Nina Perović, Milivoje Pićurić, Marko Kovač i Slobodanka Bobana Dabović. Koncert će biti izveden u prisustvu kompozitora, a medijator je Jelena Martinović Bogojević, koja je i priredila ovu zbirku.

Pored kompozitora koji će svirati svoja djela – Nina Perović i Marko Kovač, na koncertu će učestvovati i pijanisti Novak Pavličić i Nikola Vučković.

Uoči festivala, u utorak, 24. maja biće održan koncert profesora i učenika u koncertnoj sali muzičke škole. Na koncertu će četvororučno u duhu folklora svirati profesorice klavira Ana i Ida Muratagić (K.Slavicki: Svita za četiri ruke”), Nina Perović i Nina Vuleković (G.Ligeti: Pet komada za klavir četvororučno) kao i učenici Sara Jovović i Simo Šišević iz klase profesorice Anke Asanović (A. Babadjanian: Jermenska rapsodija za dva klavira).

Koncerti u okviru Festivala „Fortepiano” održaće se u Koncertnoj sali muzičke škole (“Bartok za đecu” – 16:30; “Bartok za mlade” – 17:15; Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora” – 18:00; Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom” – 18:45) i u KIC-u “Budo Tomović” (“Klavirint” – 20:00).

Više info – Mira Popović, zamjenica direktora Muzičke škole “Vasa Pavić” 069 319 219

 

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=4765

Objavio dana svi 23 2016. u kategoriji Izvještaj. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN