Gradsko pozorište na HAPS-u 2016

haps_2016Od 8. do 24. aprila organizovaće se 21. Hercegnovske aprilske pozorišne svečanosti u zajedničkoj produkciji i organizaciji JUK Herceg festa i Hercegnovskog pozorišta. Ovogodišnji HAPS ponudiće publici sedam predstava.

Gradsko pozorište Podgorica predstaviće se na festivalu 15. i 16. aprila  sa dvije nove produkcije.

  1. aprila igraće se predstava „Pogled smosta“ po tekstu Artura Milera, u režiji

    Milana Karadžića, a 16. aprila Igraće se predstava „Snježana i sedam patuljaka“ po tekstu Aleksandra Popovića, u režiji Veljka Mićunovića.

Termin igranja predstava je zakazan za 20.30 h u Dvorani Park Herceg Novi.

Na čelu sa crnogorskim rediteljem Veljkom Mićunovićem, autorski tim još čine  i: Igor Bojović (adaptacija teksta), Vesna Popović (scenografkinja), Marija Marković (kostimografkinja), Aleksandar Popaj Radunović (kompozitor) i Slavka Nelević (koreografkinja).

U predstavi igraju: Jelena SimićNada Vukčević , Branimir Popović, Emir Ćatović, Ivona Čović Jaćimović, Sanja Popović, Dejan Đonović, Pavle Ilić, Branko Ilić, Goran Slavić, Pavle Popović, Božidar Zuber, Slaviša Grubiša i Vule Marković .

Te­ma ko­ma­da “Pogled s mosta” je vi­še ne­go ak­tu­el­na. Mi­ler pri­ča o Ita­li­ja­ni­ma, eko­nom­skim emi­gran­ti­ma u Ame­ri­ku na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta, ko­ji no­vi ži­vot po­či­nju na do­ko­vi­ma lu­ke Nju­jork. Pr­vo „pri­sta­ni­šte” na­la­ze kod ro­đa­ka. No, si­tu­a­ci­ja se uslo­žnja­va, jer glav­ni lik, Edi Kar­bo­ne, ko­ji ži­vi sa su­pru­gom, sa ko­jom ne­ma dje­ce, od­ga­ja nje­nu se­stri­či­nu. Ke­trin od­ga­ja­ju kao svo­ju kćer. Ali, do­la­skom mla­dih Ita­li­ja­na u nje­gov dom po­či­nju se mi­je­nja­ti od­no­si me­đu uku­ća­ni­ma…

Pored reditelja Milana Karadžića koji za ovaj komad potpisuje i izbor muzike, i dramaturga  Nebojše Bradića koji je realizovao idejno rješenje scenografije, autorski tim još čine kostimografkinja Dragica Laušević, koreografkinja Slavka Nelević koja radi i izbor muzike, lektorka Dubravka Drakić , korepetitorka Vjera Nikolić i prevod teksta Đorđe Krivokapić.

Glumačku podjelu čine: Mladen Nelević, Boro Stjepanović, Ivana Mrvaljević, Emir Ćatović, Željko Caja Radunović i studenti III godine  FDU-ti u klasi Branislava Mićunovića- Marija Đurić i Vule Marković.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=4717

Objavio dana tra 16 2016. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN