Divlji graditelji neće vam biti lako – naročito ako ste siromašni

Zadnje neđelju dana probudila se naša novopečena vlast i već su opsukali divlje graditelje na Žabljaku. Već su u selu Borje pronašli dva gerilca kako divljaju. Nije loše za početak  – kad ne bi na svakoj tački žabljačke komune, kao gljive poslije kiše, šibali u vis ilegalni objekti. Bar stotinu se gradi na današnji dan. Bože, koliko će novopečenim vlastodržacima trebati vremena da otkriju svih 500 ljetošnjih gerilaca?

Hajduci su već završili objekte koje je kaznena ekspedicija otkrila u svojoj raciji. I ne mogu im ništa. Prije tri godine, na istom mjestu, jednom Turčinu je srušeno 13 drvenih objekata. I više nikad nikome nijedan. Na satelitskim snimcima se može viđeti da na samo nekoliko stotina metara od polomljenog Turčina postoji nekoliko naselja sa po 15-20 objekata. Ili Turčin nije nešto platio što je trebao ili su Turci nekom strah u kosti ućerali pa se na pomen Turaka junaci dižu na oružje.  

Drugi kiks novopečenih čelovođa jeste da ilegalce otkrivaju žandari tj policija koja nije ni građevinska inspekcija niti komunalna policija i nije osposobljena za građevinske diverzante, već da pendreči narod. Sada policija mora na doobuku o građevinskim propisima, geodeziji i urbanizmu. Sve će to pasti u postupku nadzora višeg organa a pred sud nikad neće stići.

Treći kiks novopridošle vlasti jeste počinjanje sa tanjega kraja – parajlije seire dok se žandari ganjaju sa sirotinjom po ćoškovima, kasabama i urvinama. Medijska falanga se kobajagi iščuđava divoj gradnji, tajkuni likuju a srebroljupci i lihvari u samom centru Žabljaka, na Crnom jezeru i na najekskluzivnijim lokacijama UNESCO Svjetske baštine uživaju.

Novokomponovani misle da ih nijesmo prozreli. Prenemažu se, prijete nekakvim moratorijima na gradnju, a u stvari su se ugnijezdili na najprofitabilnije pozicije preko kojih šićare uveliko i odlučuju koga goniti a koga ne i ucjenjujući sitnu boraniju.

Idemo dalje, prostor je degradiran, privredni razvoj sveden na najniže razvojne koncepte a liberalni koncept udri i bježi promovisan kao vrhovni princip privrednog razvoja. Šta da se radi, za godinu mogu novi izbori i sami bog zna kad će ti se pružiti druga politička prilika da šćapiš, zgrabiš, drpiš, dokopaš i ušićariš u afričkoj eksploataciji naših preostalih resursa, ovo malo prostora i malo vode u dvije-tri rijeke.

Kako bi smo pomogli žandariji i Majbah efendiji evo još jedna krivična prijava za divlju gradnju, koja je podnijeta pomenutom Majbah efendiji, koja je i uputstvo bogatijim gerilcima kako da bolje urnišu prostor:

 

DRŽAVNOM TUŽIOCU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

PODGORICA

KRIVIČNA PRIJAVA

protiv

Direktora Nacionalnog parka Durmitor, Petra Popovića, Sekretara sekretarijata za urbanizam Opštine Žabljak, Zeković Save, Direktora javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, gdin Martinovića, Preśednika Opštine Žabljak Radoša Žugića, Građevinskog inspektora za Opštinu Žabljak i Pljevlja, sjedište u Pljevljima, Načelnika komunalne policije Žabljak, Milike Ostojića, nadležnog lica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma koje je izdalo nelegale dozvole i saglasnosti i bivše Ministrice zaštite životne sredine i uređenja prostora gđe Gjurović-Novaković

zato što su

neutvrđenog dana, u periodu januar – jun 2023 godine omogućili vlasniku divljeg objekta u izgradnji, investitoru Kasalica Zoranu, na  ulazu u Ivan Do u Žabljaku, u blizini Crnog jezera, a u buffer zoni NP Durmitor, i suprotno Prostorno-urbanističkom planu opštine Žabljak, zajedničkim protivzakonitim udruživanjem, omogućili protivzakonitu (divlju) gradnju, i sticanje protivpravne imovinske koristi od najmanje 100.000 eura a na štetu zaštićenog dobra NP Durmitor i opštine Žabljak

čime su

počinili jedno od djela protiv službene dužnosti iz KZ Crne Gore, posebno član 416, 417, 419, 422, 422a, 423 i 424

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Mjesto na kome je investitor započeo ilegalni objekat nalazi se u selu Ivan do, u zaštitnoj zoni NP Durmitor i neposrednoj buffer zoni uz samu granicu Parka.

Nelegalni objekat je započet u junu 2023 godine i čitavo vrijeme gradnje starješine organa NP Durmitor, Popović, JPNPCG Martinović, Sekretarijata za urbanizam Opštine Žabljak, Zeković, Načelnik komunalne policije i inspekcije, Ostojić, te Preśednik Opštine Žabljak, Žugić, urbanističko-građevinski inspektor iz Pljevalja, nadležno lice u MORT-u i Ministrica Gjurović Novaković su sa namjerom propuštali svoju službenu dužnost nadzora i kontrole a službeno lice u MORT-u i Ministrica su aktivno djelovali potpisom na protivzakonite saglasnosti i dozvole čime je omogućeno nelegalnom graditelju da stekne veliku imovinsku korist.

Investitor je kupio staru kolibu profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu g. Adnađevića koja je imala površinu od oko 40 m2. Stara kuća prof. Adnađevića je srušena I na njenom mjestu investitor je započeo nelegalni objekat površine 346 m2. Urbanistički status ovog prostora definisan je Prostornim planom područja posebne namjene za nacionalni park Durmitor i prostorno-urbanističkim dokumentima Opštine Žabljak. Na ovom prostoru nije dozvoljena čak ni rekonstrukcija starih vikend kuća i one se one ne mogu obnavljati. Na tom području zaštita prostora od strane UNESCO-a sasvim jasno pokazuje pravni status ovog zemljišta.

Nikada nijednim urbansitičkim planom ovaj prostor nije bio razrađivan za gradnju objekata već isključivo za zaštitu. Zato je ostao zaštićen i zato ima visoku cijenu. Svaka gradnja u buffer zoni Nacionalnog parka Durmitor odmah na vrijednost izgrađenog objekta dodaje 100.000 eura jer se nalazi u zahvatu zaštite Svjetske prirodne baštine UNESCO-a što mu daje ekskluzivitet svjetske zaštite. Ovaj prostor koji je izuzet iz komercijalne eksploatacije prirodne svjetske zaštićene cjeline onemogućava druge investitore da grade ili daju bilo kakvu drugu namjenu prostoru.

Ovaj divlji objekat se nalazi pored puta, na samom ulazu u selo Ivan Do, na metar od puta koji vodi prema Crnom jezeru. Gradnja u putnom pojasu bilo đe a kamolli u nacionalnom parku i na području koje je urbanistički nerazrađivano i najstrožije štićeno nije dozvoljena. Eliminisanje kontrole i zloupotreba nadzornih mehanizama ne može se ostvariti bez zloupotrebe službenih ovlašćenja nadležnih službi. Svi učesnici u protivzakonitom poduhvatu rizikuju krivično gonjenje ali i veliku korist ako uspiju da prođu nekažnjeno.

Direktor NP Durmitor nije preuzeo bilo kakvu radnju da zaštiti prostor koji mu je povjeren. Nadzor nad prostorom u ovoj zoni namjerno su izbjegle nadležne službe Opštine Žabljak tj Sekretar za urbanizam, Komunalna policija i komunalna inspekcija kojima je sve ovo u opisu posla. Direktor JPNPCG nije sprovodio nadzor nad radom službe koja mu je podčinjena i zaštitio buffer zonu zaštićenog dobra. Preśednik Opštine Žabljak nije sprovodio mjere koje je bio obavezan da radi i svojim neradom i prikrivanjem je omogućio sticanje ogromne koristi nelegalnom graditelju a stavio zakon pod noge. Podśećamo na prošlogodišnji upad drvośeča u buffer zonu Nacionalnog parka Durmitor kojom prilikom su nakon uspješne akcije građana i državnih organa drvośeče suzbijene i zabranjena im je bilo kakva aktivnost u buffer zoni Nacionalnog parka Durmitor. 

Kako je divlji graditelj postavio tablu sa informacijama o nelegalnoj gradnji na samom gradilištu to je jasno da je dobio od MORT-a prolaz i izvjesne dozvole itd, a ministrica je potpisala dokumeta kojima je omogućena ilegalna gradnja na nedozvoljenom prostoru sa astronomskim profitom za investitora. “Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta” kako stoji na tabli ispred gradilišta jeste jadan način da se prikrije javašluk u radu institucija i korupcija u građenju objekata.

 

Podnosilac prijave

Darko Stijepović
Centar za razvoj Durmitora, Žabljak

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=9844

Objavio dana pro 7 2023. u kategoriji Stav. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN