PRIKAZ KNJIGE: ”BOSANSKI JEZIK: KOMUNIKACIJSKI PRIRUČNIK ZA STRANCE SA ZADACIMA I VJEŽBAMA”

Untitled

U Sarajevu, 26. februara 2013. godine, upriličena je promocija knjige: ”Bosanski jezik: komunikacijski priručnik za strance sa zadacima i vježbama.” Autorice su mr. sci. Minela Kerla, prof. i Nermina Alihodžić-Usejnovski, prof. , koje se u isto vrijeme potpisuju kao izdavači ovog teksta.

Čak šest predstavnika njima pripadajućih naučnih i stručnih domena recenziralo je ovaj priručnik, što dovoljno govori o interdisciplinarnoj i profesionalnoj fleksibilnosti njegovih autorki. Pozitivni stručni sud dali su: prof. dr. Dževad Jahić, doc. dr. Elvira Čemalović-Dilberović, mr. sci. Safet Velić, mr. sci. Admir Ćerim, Selman Repišti, MA psih. i Amra Bajrić, prof. Svaki prijedlog, primjedbu i sugestiju, prihvatale su kao putokaz prema još kvalitetnijem i uspješnijem profesionalnom rastu i razvoju, korektno i efektivno ih primijenivši na strukturu i sadržaj svog rukopisa.

Kolegice Kerla i Alihodžić-Usejnovski, na ukupno 96 strana priručnika, nude 17 zanimljivih lekcija i sedam formi obrasca za praćenje i samovrednovanje izgovora glasova bosanskog jezika.

Lekcije su kratke, pitke, interesantne i didaktički prilagođene učenicima i učenicama različitih starosnih dobi. Obiluju živopisnim slikama, jednostavnim vježbama i zadacima, koji se pretežno fokusiraju na konverzacijski aspekt jezika. Redom, nastavne jedinice nose sljedeće nazive: Pisma, Pozdravljanje i upoznavanje, Na aerodromu, U gradu, U hotelu, Brojevi, Sahat, Mjeseci, Novac, Zanimanja, U banci, U općini, Boje, U tržnom centru, Na pijaci, Na fakultetuPorodica.

Obrasci za praćenje i samoevaluaciju izgovora vokala, sonanata i konsonanata ponuđeni su u tabelarnoj formi, a bazirani su na osnovnim principima fonetike i fonologije bosanskog jezika. U ponuđena polja tabele unose se ocjene od 1 do 10, ovisno o stupnju u kome kandidat/kinja uspješno izgovara određeni glas. Na kraju svakog obrasca, predviđen je i red u koji se unose sumativne brojčane ocjene.

Može se zapaziti da su lekcije koncipirane po uzoru na savremene priručnike za učenje stranih jezika, kao i na osnovu dosadašnjeg pedagoškog i stručnog iskustva autorica. Na početku, odmah nakon predgovora, date su smjernice i uputstva na koji način koristiti priručnik, odnosno usvajati sadržaje nastavnih jedinica koje se postavljaju pred potencijalnog učenika/učenicu.

Ulazeći nešto dublje u sami tekst, može se primijetiti da je on ujedno jedna vrsta suptilnog, nenametljivog vodiča kroz bosanskohercegovački kulturni milje, te da promovira ono najbolje što možemo pružiti današnjem demokratskom društvu. Zato ovaj priručnik predstavlja svojevrsni doprinos lingvosocijalnom identitetu naše države, odnosno, u naučno-stručnom smislu, disciplini poznatoj kao primijenjena sociolingvistika.

S obzirom da smo u ”nedavnim političkim previranjima” bili svjedoci, pored ostalog,  i planiranog urbolingvocida, ovaj rukopis ima još veću važnost i namjenu – obnavljanje, rekonstrukciju i utvrđivanje temelja i njegovanje izdanaka bosanskog jezika.

Iz svega navedenog, proizilaze i sljedeći doprinosi: antropološki, psiholingvistički, edukacijski, metodički i razvojni.

Priručnik toplo preporučujem stručnjacima u oblasti metodike lingvistike, isto tako svima onima koji žele učiti i po(d)učavati bosanski jezik. Knjiga se može nabaviti kod samih autorica i u Udruženju lektora i komunikologa u BiH.

 

 

Selman Repišti

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=2216

Objavio dana svi 2 2013. u kategoriji Stav. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN