Рјечник уз Лучу микрокозму

 Епикур (342.-271. п.н.е) грчки филозоф који је, послије Хераклита и Демокрита, најистакнутији представник античке материјалистичке филозофије. Епикур учи да је материја вјечна и да оно једино што постоји јесу материјални атоми и празно (празан простор). Допуштао је постојање богова, али их је смјештао у међукосмичке просторе, ђе живе у “блаженом миру” и “не старају се ни о нама ни о свијету”, како је истакао Маркс из Епикуровог учења. О души је мислио да је веома фино тијело које је расуто по цијелом организму. Самим тим је одбацивао вјеру у бесмртност и божанско поријекло.

 Питагора (571-497.п.н.е) – стари грчки филозоф и  велики математичар. У филозофији Питагоре и његове школе карактеристична је “повезаност зачетака научног мишљења и фантазије, налик на религију и митологију”. Истичући  значај квантитативних односа, Питагора и његови сљедбеници (питагорејци) су развили и мистично учење о бројевима као суштини ствари. О души човјековој су учили да је дио божанског духа, бесмиртна и за казну везана за тијело, а да се послије смрти враћа у бестјелесни свијет тј. не иде у пакао или рај већ се сели у људско или животињско тијело. Питагора је неправедо, уз Епикура, убројан у материјалисте од стране Његоша, у ово дјелу. Разлог за Његошеву осуду Питагоре  може бити: или недовољна упућеност у његово дјело или Његошево неприхватање Питагорине тезе да се душа човјека, након смрти, сели у другог човјека или у животуњу. Ово је једина суштинска разлика у схватањима душе, Његоша и Питагоре, у неком упрошћеном смислу. Иначе, једини Његошев извор (за који се зна) у спознавању Питагориног учења јесу Ж.Ж. Бартелемијева Путовања Анахарсиса млађег у Грчку. Његош је имао руски превод овог дјела у својој библиотеци, а у овом дјелу се не вели ништа о Питагорином учењу о сеоби душе.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=3981

Objavio dana kol 1 2011. u kategoriji Naš jezik. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN