Članak objavljen kao: moc

Autoritet

Ima jedan posebno tragičan i sraman aspekat žene, koji me je potresao još u godinama rane mladosti dok su moja razmišljanja bila polarizovana na uobičajeni način i kad je svijet donekle bio sasvim u redu.  Svi znate na koji način se,  ne samo u našem, crnogorskom, društvu,  tretira pojava stare djevice – usiđelice. Sjetite se […]

Želja nadmudri majku prirodu

Moj sin je došao na svijet bez fizičkog obilježja ušiju i doktor je priznao, kada je davao mišljenje, da dijete može biti gluvo i nijemo cio život. Osporio sam doktorovo mišljenje. Imao sam pravo na to; ja sam djetetov otac. I ja sam, takođe, došao do odluke i dao svoje mišljenje, ali sam izrazio to […]

Prijava | Administrator SPETROV