Članak objavljen kao: maksim gorki na ljetovanju drama bijenale crnogorskog teatra montenegro

Na ljetovanju

„Htio sam da prikažem onaj dio ruske inteligencije koji je izašao iz demokratskih slojeva i, dostignuvši izvjesnu visinu položaja u društvu, izgubio vezu sa narodom rodnim po krvi, zaboravio na njegove interese, na neophodnost da se život raširi na njega… Ta inteligencija usamljena stoji između naroda i buržoazije, bez uticaja na život, bez snage, ona […]

Prijava | Administrator MATOKAN