Članak objavljen kao: fidija

KULTURA I UMJETNOST OLIMPIJE

Tragom antičkih svetilišta  Delfa, Egine, Akropolja, do susreta sa Olimpijom – hramom sporta i umjetnosti Sportska takmičenja su bila dio ceremonijalnih svečanosti svetilišta Odavno je prihvaćeno nepouzdano kazivanje antičkog istoričara Diodora, da su prve Olimpijske igre održane  776. god.p.n.ere, kada Grci otpočinju  kolonizaciju Sredozemlja i Ponta (Crnog mora). Mada, postoje mišljenja da su one nastale […]

Kadrovi – viđenog – filma!

Imamo izuzetno bogatu scenografiju za film i nijednu priču koja bi je oživila. Zašto od toliko vrsnih književnika nemamo nijednog scenaristu koji bi privukao pažnju, nekog, svetski uglednog reditelja? Prošle godine, Ministarstvo za kulturu sufinansiralo je Filmsku produkciju sa 345.000 eura. Za scenarija i njine prevode nije se dalo ni prebijene pare. A, da li […]

Izuzetna Mirtis

U Modernoj galeriji, 22. 03. 2011., u Podgorici, otvorena je izložba pod nazivom Licem u lice sa prošlošću,   koja  pruža mogućnost Podgoričanima viđeti kako su izgledali ljudi u antičko vrijeme. Inicijativa je potekla iz Ambasade Grčke. Na izložbi je prikazan jedan eksponent: portret  đevojčice Mirtis u prirodnoj veličini.Nikad građani antičke Atine nijesu mogli zaboraviti […]

Prijava | Administrator MATOKAN