Članak objavljen kao: antigona

Antigona

Sofokle Antigona prijevod: Miloš N. Đurić adaptacija i jezička obrada: Žanina Mirčevska Lica: ANTIGONA KREONT ISMENA HEMON STRAŽAR HOROVOĐA / TIRESIJA     ANTIGONA: Ismena, sestro moja rođena, znaš li jad – što zbog Edipa – Bog ga ne učini nama živima, nama potomcima Edipovim? I sad opet, car naredbu cijeloj zemlji izdade? Da li […]

Razvitak savjesti

Pozitivni vidovi patrijarhalnog kompleksa su razum, disciplina, savjest i individualizam; negativni oblici su hijerarhija, pritisak, nejednakost, potčinjenost. Ovi negativni aspekti  niđe nijesu tako jasno izraženi  kao u ličnosti Kreonta u Sofoklovoj tragediji „Antigona“. Naročito treba zapaziti tijesnu vezu između ličnosti oca i majke i moralnih principa. U pojmu “super-ego“ (nad-ja) Frojd povezuje samo ličnost oca […]

Prijava | Administrator SPETROV