„Njegoševi antitiranski dijalogizmi“ na Trgu pjesnika

SONY DSC

U petak, 28. jula, sa početkom u 21 čas, na Trgu pjesnika se nastavlja književni program festivala „Grad teatar“ predavanjem prof. dr Dušana Krcunovića „Njegoševi antitiranski dijalogizmi“.

Doc. dr Dušan Krcunović rođen je 1969. godine u Nikšiću. Diplomirao je filozofiju  1996. godine na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Uz angažovanje na matičnom odsjeku u Nikšiću u svojstvu asistenta (1998), naučno i stručno usavršavanje nastavio je u Beogradu, đe je upisao magistarske studije. Kao stipendista projekta Erazmo studijski je boravio u grčkom gradu Patra (2001-2002), u cilju učenja novogrčkog jezika i izrade magistarskog rada. Magistarsku tezu pod nazivom: „Eros i individuacija: Platonova filosofija kao antitragedija“, odbranio je 27. oktobra 2004. godine na Odjeljenu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Iste godine na Filosofskom fakultetu u Nikšiću prijavljuje temu za doktorsku disertaciju pod naslovom: „Problem stvaranja u Platonovom Timeju i u Šestodnevu Vasilija Velikog, koju je odbranio 2009. godine, sa ocjenom Summa cum laude. Od februara 2010. godine radi kao docent na nikšićkom Studijskom programu za filozofiju, gdje danas predaje Filozofsku anropologiju i Moderne i savremene pravce u ontologiji, a držao je i predavanja iz Antičke filozofije. Dušan Krcunović je autor više naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim publikacijama, kao i učesnik u brojnim naučnim skupova i projektima. U štampi mu je knjiga „Problem stvaranja u Platonovom Timeju i u Šestodnevu Vasilija Velikog“. Društvo filozofa Crne Gore povjerilo mu je ulogu glavnog i odgovornog urednika filozofskog časopisa LUČA.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5767

Objavio dana srp 28 2017. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN