„Ka ljepoti“ na Trgu pjesnika

U poneđeljak, 17. jula, nastavlja se književni program ovogodišnjeg festival “Grad teatar”. Na Trgu (u 21h) gostuje prof. dr Jelena Pilipović, koja će govoriti o svojoj knjizi “Ka lepoti. Erotološko čitanje Sapfine poezije” (Akademska knjiga, Novi Sad, 2016). Za ovu knjigu autorka je dobila nagradu “Nikola Milošević” za 2016. godinu, koju Radio Beograd II dodjeljuje za najbolju knjigu u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti i umjetnosti. 

Poznati teoretičar književnosti Nikola Strajnić u osvrtu na monografiju Pilipović je naglasio: “U knjizi Ka lepoti Jelena Pilipović posmatra slatke reči pesnikinje Sapfe, koje su sa plamenom izmešane (Plutarh iz Heroneje) i tako prati, ili, kako sama kaže, uhodi erotsko rađanje njihove lepote. I dok to čini, istim plamenom zahvaćene su i njene oči i njen duh, pa i njene reči – kao i Sapfine – postaju erotizovane i sijaju i svetle njihovim izvornim sjajem i lepotom. U približavanju (Heraklit) poeziji drevne pesnikinje, Jelena Pilipović ponesena je ovim empedoklovskim načelom: isto se saznaje istim. Ali i ovim: osmatrajući svoj predmet, mišljenje u najvišem, ekstatičkom trenutku posmatra i sebe samo. Kao i pevanje božanstvene (Alkej) Sapfe. Taj pridevak božanstven pripada i onom ko, pišući o Sapfi, može da se vine do njenih nebeskih visina. Jelena Pilipović u tome je uspela, bez sumnje”.

 

Jelena Pilipović (Beograd, 1972) predaje na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla zvanje magistra tezom “Panpoetizacija – poetološko određenje pojma i njegova primena u idiličnoj književnosti”, kao i doktora nauka disertacijom “Platonova misao kao graditeljski princip Vergilijevog dela”. Postdoktorsko istraživanje na Institutu za antropologiju i istoriju antičkih svjetova u Parizu privedeno je kraju radom “Transfiguracije erosa – mnogolikost fenomena ljubavi u Sapfinoj poeziji” (Les transfigurations de l’éros – le polymorphisme du phénomène d’amour dans la poésie de Sappho). Objavila je monografije “Orfejev vek” (2005), “Locus amoris. Dijaloško čitanje Sapfine poezije” (2014), “Ka lepoti. Erotološko čitanje Sapfine poezije” (2016), kao i mnogobrojne naučne radove na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Dobitnica je Istraživačke nagrade grada Pariza (2012) i nagrade „Nikola Milošević“ za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, filozofije i estetike (2016).

Sa autorkom razgovor vodi prof. dr Goran Radonjić.

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=5747

Objavio dana srp 17 2017. u kategoriji Vijesti. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN