DEJANU KRDŽIĆU, S POŠTOVANJEM

krdzic

Imala sam čast da sviram na večeri posvećenoj Krdžićevoj muzici, koja je organizovana u muzičkoj školi ”Vasa Pavić”. Sa svojom sestrom, klaviristkinjom, svirala sam Sonatinu za klarinet i klavir. Dok sam, kao učenica srednje škole, spremala Sonatinu osjetila sam izuzetnu lakoću sa kojom je pisana dionica klarineta. Profesorica Lidija Skender nam je omogućila direktni kontakt sa kompozitorom. Tada sam se po prvi put srela sa prof. Dejanom Krdžićem. Imale smo probu sonatine sa njim, velika je čast bila slušati njegove savjete i raditi sa njim. Njegove sugestije su bile vrlo kratke i koncizne. Problemi u izvođenju sa kojim sam se suočila tada su uticali u velikoj mjeri na mene; prvi put sam svirala djelo iz XX vijeka. Problematika skokova, koju je on svjojim sugestijama uspio da mi razjasni, mi je u velikoj mjeri pomogla, što se tehničkih problema tiče. Završio je obou na Muzičkoj akademiji, te je mogao saosjećati sa mnom, kao sa duvačem. U ranijim razredima srednje škole sam svirala ovu sonatinu.

Drugu njegovu kompoziciju, koju sam svirala za maturu, je Sonata in F za klarinet i klavir. Ona je tehnički mnogo zahtjevnija i muzički kompleksnija od sonatine.  Prvi stav, Andante, karakterišu dijalozi klarineta i klavira, interesantan pristup melodiji, i izuzetno lijepe harmonije, punktirani ritam. Virtuozni klarinetski djelovi, i klarinetska kadenca pri kraju prvog stava. Drugi stav, Andante calmato, otkriva nam tanana osjećanja kompozitora; ovaj stav ima melanholični prizvuk. Kao i u prvom stavu, počinje klavir. Ovaj stav je kratak. Treći stav, Andante slanciato, ima djelova koji podsjećaju mnogo na prvi stav. U prvom planu je dijalog klarineta i klavira; ovaj stav je efektniji. Skokovi i pomjeranje metra karakterišu ovaj stav. Motoričnost i punktirani ritmovi. Iscrpljuje do krajnjih granica opseg klarineta; kulminacije su česte u ovom stavu. Trileri i ukrasi iz prvog stava su upotrijebljeni ovđe. Kolorit Kdržićevih boja je izuzetno prijatan za slušaoca. Trudi se da klarinet i klavir jednako tretira.

 

Dejan Krdžić (1964-2013) je rođen u Prištini. Školovao se u Podgorici, đe je stekao srednje i visoko muzičko obrazovanje. Diplomirao je obou na Muzičkoj Akademiji u Podgorici, u klasi prof. Željka Veršića, a diplomirao je u klasi prof. Petruševskog. Na istoj akademiji je studirao kompoziciju kod prof. Vojina Komadine.

Tvorac je više od 100 kompozicija: solistička muzika za razne instrumente, kamerna, orkerstarska, vokalna (horska), a pisao je i scensku muziku. Dobitnik je nagrade „Ilija Lakešić“ Udruženja kompozitora Crne Gore za djela: Balada za violončelo i klavir (1995) i Sonatina za flautu i klavir (1998). Krdžić je, pored toga, imao široko obrazovanje u raznim poljima umjetnosti. Proučavao je kulturu dalekog istoka, interesovala ga je duhovna literatura. On ima bogat opus; duboko je pronikao u dječiji svijet. Prve kompozicije koje su prodrle van Crne Gore su klavirske, izvođene su na festivalima u Srbiji. Budući da je rođen u Srbiji, smatra se da je jednim dijelom srpski kompozitor.

Veliki doprinos je dao i kao aranžer. Do sada mu je štampano više od 20-ak, što zbirki, što samostalnih kompozicija.

 

U njegovim djelima možemo prepoznati elemente neo-klasicizma, neo-romantizma, impresionizma, te prizvuk ambijentalne muzike.

Djela za obou:

Sonatina in C (2007), Sonatina za obou i klavir (1990), posvećenu Željku Veršiću;

Balada (1994), za obou ili violinu, Ruska popijevka za obou i klavir, Rondo za obou i klavir

Djela za klarinet:

Sonata in F, za klarinet i klavir (2008), Balada za klarinet i klavir, Sonatina za klarinet i klavir

Djela za flautu:

Sonatina za flautu i klavir, Sonatina in B za flautu i klavir, Balada z flautu i klavir

Djela za fagot:

Sonatina in G za fagot i klavir (2009), Sonatina za fagot i klavir, Balada za fagot i klavir

 

Tria:

Rondo za fagot, obou i klavir (2012), Rondo za klarinet, obou i klavir (2012), Rondo za flautu, obou i klavir

Djela za gudače:

Sonatina za violončelo i klavir, Sonatina za violinu i klavir SANDI 2004, Mađarska igra za violinu i klavir, Balada za violinu i klavir

Izdao je jednu zbirku kompozicija za gitaru, 2013. godine. Navešću recenziju prof. gitare, dr Srđana Bulatovića:

„Kompozitor Dejan Krdžić predstavlja nam autorske kompozicije nastale u prethodne tri decenije svog rada. Dragocjeno su gitarsko štivo namijenjeno učenicima, ali i zreim gitaristima, dajući značajan doprinos oskudnoj originalno pisanoj gitarskoj literaturi. Pored solo kompozicija, u knjizi se nalaze i kamerna djela. Solo kompozicije su minijature (etide, preludijumi, igre) karakteristične prije svega po ljepoti i prijemčivosti melodija. Njih prate prožimajući se kroz djela nepravilni ritmovi, zahtjevne tehnike prstiju desne i lijeve ruke karakteristične za tehniku sviranja u ugodnim gitarističkim tonalitetima obogaćenim neobičnim harmonijama. U kamernim djelima, gitara ima interesantan dijalog sa drugim instrumentima. Pored djela koja je napisao za dvije gitare, ostala djela pisana su za instrumente koji se dobro uklapaju i nadopunjuju svojom bojom, opsegom, volumenom sa gitarom, a to su oboa i flauta. U široj svjetskoj gitarskoj literaturi malo je originalnih kompozicija pisanih za obou i gitaru, te svojim djelima Krdžić daje veliki doprinos gitari u kamernoj muzici.“

1 2

Kratki URL: https://zrcalo.me/?p=3266

Objavio dana lip 1 2015. u kategoriji Muzički. Možete pratiti sve u vezi ovog teksta putem RSS 2.0. Ako želite, prokomentarišite ovaj tekst

Ostavi svoj komentar

Prijava | Administrator MATOKAN