Članak objavljen kao: svobodijada

NJEGOŠ JE ROĐEN PRIJE 200 GODINA

Kada je Petar I umro (oktobar 1830.)  Radivoje Tomov je imao 17 godina. Na silu su mu obukli mantiju. Po pričanju Stevana Perkova Vukotića morali su ga izbit’ da bi pristao. Onda su ga izveli pred Manastir i predstavili glavarima. Oni su mu se poklonili i poljubili mu ruku  jer je to bila volja njegovog […]

Prijava | Administrator SPETROV