Članak objavljen kao: stari zavjet

Devora – izrailjska Jovanka Orleanka

Teška je bila sudbina Izrailjaca koji su se naselili južno od doline Jezrael. Car asorski Javin i njegov vojvoda Sisara, držali su na brdima lanac tvrđava koje su dominirale dolinama i putevima. Svoje ključne položaje iskorišćavali su za to da izrailjskim naseljenicima presijeku veze, da ih iscrpe gladovanjem i najzad podjarme. Plemena: Jefremovo, Venijaminovo, Zavulonovo, […]

Hebrejski mitovi

Drevna zemlja Izraela, postojbina jevrejskog naroda, leži između Egipta i Vavilona. Vjerovanje Hebreja živi kao religija. Legende i istorija ispričane su za sva vremena u Starom zavjetu. Tu su predanja o stvaranju svijeta, raj i pad čovjekov, praoci Avram, Isak i Jakov, priča o Josifu i putu u Egipat, izlazak iz Egipta i povratak u […]

Avramova briga za potomstvo

Bezdjetna Sara sažali se na svog ojađenog muža i odluči da pribjegne prastarom zakonu otaca. Zakon je dopuštao da žena nerotkinja dovede mužu robinju, a sinu robinjinom priznavana su sva prava prvorođenog sina. Njen izbor pade na egipatsku robinju Agaru. I zaista, na radost Avramovu, zatrudni Agara. Ali ubrzo u kući nastade razdor. Agara je […]

Prijava | Administrator MATOKAN