Članak objavljen kao: sajam knjiga

Više festivala u isto vrijeme

Dobro je kad je puno festivala u jednoj državi ali nije dobro kad su loše raspoređeni: u isto vrijeme na različitim mjestima. Preklapanje.Stvarno nema smisla. Nije ljudski. Ne može živo čeljade da stigne na više mjesta u isto vrijeme. Publika se dijeli, energija se prosipa, sve se nekako rasplinjava. Evo, recimo, Nikšić: sedmi Međunarodni Guitar […]

Prijava | Administrator MATOKAN