Članak objavljen kao: raspad drustva

KOJI SU UMJETNICI – POLTRONI?

Biti umjetnik a biti uz vlast! Koji je to kukavni nivo! Kakva je to umjetnost koja služi vlast koja je od naroda napravila civilizovanu životinju? Biti novinar i biti uz vlast! Biti njihov pokretni marketing – Darko Šuković. Koje je to novinarstvo? Korumpirano!? Pa narod je birao vlast! Jeste, ali, narod kao cjelina ima mediokritetski […]

Prijava | Administrator SPETROV