Članak objavljen kao: nueroza

Karakter i analni erotizam

U svom klasi?nom radu „Karakter i analni erotizam“ S. Frojd pored ostalog kaže: „Moglo bi se pretpostaviti da neuroza naprosto slijedi naznaku iz svakodnevnog govora, u kome se za nekoga ko previše brižljivo ?uva svoj novac kaže da se „stisnuo“ ili da je „prljav“. U stvarnosti se, kad god arhai?ni modusi mišljenja preovladaju ili istrajavaju […]

Prijava | Administrator SPETROV