Članak objavljen kao: leksikografski centar

SVIJET UMJETNIČKIH PROFESIJA – DRAMA I POZORIŠTE

Monografija „Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište“ svoje ključno polazište ima u potrebi da se definišu različite profesije u dramskim umjetnostima i njihova uloga u nastanku pozorišne predstave i pozorišta kao organizacije/institucije. Na taj način determiniše se umjetničko i stručno polje koje profesije grade, a kroz njihov pregled objašnjavamo sinkretički karakter pozorišta kao njegovo […]

Prijava | Administrator MATOKAN