Članak objavljen kao: kontejner

PERVERZIJE ARTCENTЯALE

Vraćajući se sa džoginga, znojav i zadihan, susrijećem prijatelja koji mi pokloni novi  broj časopisa Art centrala. U nadi da će mi okrijepiti novi dan svježim informacijama, požurih kući. Ali, od toga ništa. Nakon pregledanja shvatih da je časopis prepun bajatih tekstova koji su se mjesecima vukli, preturali, i provlačili preko raznih geografskih širina i […]

Prijava | Administrator SPETROV