Članak objavljen kao: josip broz tito

Milovan Đilas

Milovan Đilas, političar i književnik, je bitno uticao na političku misao i društvene tokove XX vijeka. Bio je predratni mladi književnik, komunistički ilegalac, robijaš, član Politbiroa KPJ, jedan od najbližih Titovih saradnika, oštar kao sablja i tokom rata i neposredno poslije, general, ministar, šef Agitpropa i predsjednik savezne skupštine. Đilasova knjiga Nova klasa smatra se […]

Travestiranje kulture

Kada se nešto hoće znati o kulturi, neminovnost je uputiti se i u društveno političko biće u koje obitava. Tek tada ona može biti u potpunoj mjeri jasno shvaćena. Ono što Tolstoj kaže za porodice, odnosi se i na sva društva i države. Onim nesretnim, izgleda,  tumaraju empuze i zamlate. One sretne su kao iz kineske […]

Prijava | Administrator SPETROV