Članak objavljen kao: hortikultura

Nekoliko impresija sa izložbe

Mladi stvaraoci često na početku karijere naprave jednu, uslovno rečeno, grešku, koja ih dovede u situaciju da najteže iskušenje postaje stvaranje posle prve izložbe, knjige, filma. Želja za popularnošću ili napetost zbog ”toliko puno toga šta ima da se kaže” za posljedicu ima čistu iskrenost koja sama po sebi predstavlja najljepše čovjekovo ostvarenje ali ako […]

Prijava | Administrator MATOKAN