Članak objavljen kao: filozofija palanke

LAŽNI GRAĐANIN

U Crnoj Gori seljak je bio važna istorijska ličnost – kao nekad u Sparti. Postojalo je Cetinje kao duhovni i etnički centar, ali nije imalo građana. Odlučivalo se na Zborovima, a prvi parlament Kralja Nikole činili su seljaci. Poslije drugog svetskog rata uslijedila je velika migracija seoskog stanovništva u gradove. Bez obzira što je migracija […]

Prijava | Administrator SPETROV