Članak objavljen kao: crnogorski telekom

Vozići od zlata

Za dva elektrovozića na Biogradskom jezeru Premjer Marković je dao 420.000 eura a Privredna komora CG 130.000 eura. U medijima je navedeno i da je i UNDP-pi dosuo 130.000 eura za plastični elektrovozić. Možda je to ovih istih 130.000 eura kojima se hvališe parazitska Pr.komora? Elektro vozići su kupljeni od – Crnogorskog telekoma. Taman kad […]

Čekali smo 11 dana

Zbog izuzetno malog broja zaposlenih montera i kablomontera u crnogorskom Telekomu (T-com – T-mobile) na opravku ili zamjenu uređaja čeka se najmanje 10 dana. Naša redakcija imala je sreću da čeka 11 dana. O lošoj organizaciji, bezdušnom odnosu direktora prema radnicima – robovima, u ovoj organizacionoj jedinici čuvene njemačke firme Deutsche Telekom, njeni bogati vlasnici […]

Kupili su i moj problem

Juni mjesec. Tek svanulo. U dnevnoj sobi sveta tišina. Školski raspust. Djeca duže spavaju i zato je Jasna sa sobom duže. Mora da odluči da li da ostane u Telekomu ili da ode. Otišla bi da piše za neke novine ali joj ne može biti. Ne daju joj. ”U međunarodno rasprodatoj zemlji izgubila sam rodoljublje. […]

Prijava | Administrator SPETROV